Markkinakommentit

BlackRock: Ei ihan vielä osakekupla

Kehittyneiden maiden kova osakeralli on saanut jotkut jo epäilemään osakekuplan mahdollisuutta. BlackRockin päästrategi laittaa kuitenkin jäitä hattuun.

Yhdysvalloissa osakemarkkinat ovat syksyn aikana kivunneet uusiin ennätyksiin ja Euroopassakin kasvu on ollut kovaa.

Kovan nousupyrähdyksen ansiosta kehittyneiden maiden osakkeiden arvostustasot ovat nousseet, joidenkin mielestä jo liian korkealle.

BlackRockin päästrategi Russ Koesterich suhtautuu kuitenkin osakemarkkinoiden tilanteeseen maltillisesti. Koesterich tuo BlackRockin blogissaan esille seikkoja, joiden perusteella osakemarkkinat eivät näyttäisi ylikuumentuneen.

Ensinnäkin, vaikka osakkeiden arvostustasot ovat nousseet, eivät ne ole kuitenkaan samalla tasolla kuin aiemmissa osakemarkkinoiden nousun huippuvaiheissa.

Yhdysvalloissa osakkeiden hinta suhteessa yhtiöiden kirja-arvoon on tällä hetkellä noin 2,5 ja keskimääräinen P/E-kerroin noin 16,5. Koesterich vertaa näitä arvostuskertoimia aiempiin osakemarkkinoiden huippuihin vuosina 1987, 2000 ja 2007. Noina vuosina P/E-kertoimet olivat vastaavasti 23, 30 ja 17,5. Hinta suhteessa kirja-arvoon oli vuonna 2000 peräti 5 ja vuonna 2007 3.

Tämän hetken arvostustasot ovat siis selkeästi maltillisempia kuin esimerkiksi vuoden 2000 kurssipiikissä. Tosin 2000-luvun kurssiralli osoittautuikin sitten jälkikäteen teknologiakuplaksi.

Osakkeiden tulostuotto on yhä korkosijoituksia houkuttelevampi. Tulostuotto saadaan P/E-kertoimen käänteislukuna ja se kertoo kuinka paljon osakekohtaista tulosta yritykset tekevät suhteessa hintaan.  Alhaisesta korkotasosta johtuen osakesijoituksien arvostustaso voi olla korkeampi kuin korkean koron tilanteessa.

Koesterich huomauttaa lisäksi että osakkeiden arvostustasot ovat Yhdysvaltojen ulkopuolisilla osakemarkkinoilla 30 – 40 prosenttia alhaisempia kuin Yhdysvalloissa.

Kommentoi
Ylös
>