Osakeanalyysit

Talvivaaran konkurssiriski on todellinen

osakekurssien kasvun rajaAnalyysitalo Inderesin arvion mukaan Talvivaaran liiketoiminnan tervehdyttäminen yrityssaneerauksella on erittäin haasteellista.

Talvivaara ilmoitti 15.11. hakevansa pääsyä yrityssaneeraukseen. Tähän tarvitsee lisärahoitusta yrityssaneerausmenettelyn kulujen sekä uusien, saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen syntyvien vastuiden kattamiseksi.

Yhtiö odottaa hakevansa konkurssia, ellei muita vaihtoehtoja ole siihen mennessä tullut saataville.

Velkasaneerauksen tavoitteena on hankkia pitkäaikaista pääomaa ja korjata yhtiön pääomarakenne. Pääomarakenteen korjaaminen tarkoittaa käytännössä velkojen leikkausta.

Talvivaaran suurimmat velkojat tukevat velkasaneeraushakemusta, minkä takia on mahdollista että yhtiö pääsee saneeraukseen.

Onnistuuko yrityssaneeraus?

Kokonaan toinen asia on, onnistuuko yhtiö tervehdyttämään liiiketoimintansa yrityssaneerauksella.

Yhtiö toteaa itsekin, että saneerauksen onnistuminen on haasteellista.

”Yrityssaneeraus voi epäonnistua monista syistä, mukaan lukien rahoituksen riittämättömyys yrityssaneerausmenettelyn toteuttamiseksi, odottamattomat Talvivaaran tuotantolaitoksien toimintaan tai ympäristöön liittyvät tapahtumat”, yhtiö toteaa tiedotteessaan.

Analyysitalo Inderes suhtautuu epäilevästi saneerauksen onnistumiseen.

Jo pelkästään saneerauksen ajaksi vaadittavan rahoituksen löytyminen voi olla kiven takana. Talvivaara ei ole tähän mennessä saanut rahoittajilta pyytämäänsä 40 miljoonan euron hätäluottoa, jolla yhtiön toimintaedellytykset ja maksuvalmius saneerauksen ajaksi olisi varmistettu, toteaa Inderes Nordnetin aamukatsauksessa.

Jos yhtiö ei saa lisärahoitusta, ajautuu se konkurssiin, koska kassavarat ehtyvät muutamassa viikossa.

Epäterve pääomarakenne

Vaikka hätärahoitus saneerauksen ajaksi löytyisikin, on Talvivaaralla edessään suurempia rahoitusvaikeuksia. Yhtiöllä on epäterve rahoitusrakenne ja ongelmia saada tuotanto kannattavaksi.

”Pidämme Talvivaaran lähtökohtaa yrityssaneeraukseen erittäin vaikeana, sillä yhtiön suurin ongelma on sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä johtuvat ongelmat tuotannossa, eikä epäterve rahoitusrakenne”, Inderes toteaa.

Talvivaara pyrkii tervehdyttämään liiketoimintaansa. Yhtiö ilmoitti 15.11. suunnittelevansa toimintansa tehostamista.

”Toimenpiteet parantavat yhdessä metallitehtaan lyhytaikaisen seisokin ja alihankkijoiden vähentämisen kanssa tehokkuutta, vähentävät toimintakuluja ja auttavat luomaan organisaation, joka paremmin vastaa konsernin tämänhetkistä tilannetta”, Talvivaara kertoo tiedotteessaan.

Ensivaiheen toimiin kuuluvat metallitehtaan välittömästi alkava ja noin kuukauden mittaiseksi suunniteltu seisokki sekä malmintuotannon väliaikainen keskeyttäminen. Tavoitteena on seisokin avulla nostaa kiertoliuoksen metallipitoisuutta.

Inderes uskoo että Talvivaara pystyy laskemaan kustannustasoa, mutta pitää epätodennäköisenä että Talvivaara pystyisi kääntämään kassavirtansa positiiviseksi vuoden 2014 alkupuolella. Tästä syystä myöskään 40 miljoonan euron hätäluotto ei välttämättä riitä turvaamaan yhtiön maksuvalmiutta yrityssaneerauksen ajaksi.

Omistajille tarjolla vain huonoja vaihtoehtoja

Mitä tästä kaikesta seuraa Talvivaaran osakkeenomistajille?

Mahdollinen yrityssaneeraus ei vaikuta tässä vaiheessa nykyisten osakkeenomistajien omistukseen.

Inderes kuitenkin varoittaa, että velkojien ehdot yrityssaneeraukseen tulevat suurella todennäköisyydellä liudentamaan nykyisten osakkeenomistajien omistusta erittäin voimakkaasti.

Konkurssikaan ei toisi nykyisille omistajille helpotusta, sillä tällöin nykyiset osakkeenomistajat menettäisivät sijoituspanoksensa kokonaan.

Inderes ei pidä tässä tilanteessa yhtiön markkina-arvon määrittämistä mahdollisena. Talvivaaran osakkeet ovat tällä hetkellä täysin spekulatiivinen sijoituskohde. Analyysitalo suosittaa myymään Talvivaaran osakkeet.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös