Makrotalous

Japani ja Yhdysvallat talouskasvun vetureina

VeturiING Investment Management ennustaa, että maailmantalouden kasvu kiihtyy vuonna 2014 Yhdysvaltain ja Japanin talouksien saadessa lisää vauhtia.

Varainhoitoyhtiön arvion mukaan Yhdysvallat kasvaa odotettua enemmän kireän finanssipolitiikan höllentyessä, yksityissektorin elpyessä sekä myös rahoitustukien ansiosta. Japanissa taas pääministeri Aben harjoittama talouspolitiikka eli abenomiikka onnistuu lisäämään rahan määrää maassa. ING IM:n mielestä lisätoimenpiteitä yritysten säästöjen vapauttamiseksi ei kuitenkaan pitäisi tehdä ja kulutusveron nousu on edelleen riski.

Euroopassa ING IM odottaa kasvupotentiaalin mukaista kasvua, sillä verojarrut ovat huomattavasti alempana kuin 2011‒2012 taantuman aikaan. Tästä huolimatta epätasapainotekijät estävät potentiaalia paremman kotimaisen kysynnän kasvun. Lisäksi Euroopan keskuspankki pitää todennäköisesti rahapolitiikkansa tiukkana. Riskejä on myös kehittyvillä markkinoilla luotonannon kasvettua voimakkaasti.  Rakenteellisia muutoksia tarvitaan kipeästi.

”Vuoteen 2014 siirryttäessä edellytykset kestävään noususuhdanteeseen alkavat loksahtaa paikoilleen, kun epätasapainotekijät vähenevät yleisesti. Yhdysvaltain velkojen purkamisprosessi on pitkällä: kotitalouksien velan ja tulojen suhde on taas vuoden 2003 tasolla, varallisuusarvo jatkaa nousuaan ja yhdysvaltalaisten pankkien vakavaraisuussuhde on korkeimmillaan viimeiseen 20 vuoteen”, ING IM:n strategiajohtaja Valentijn van Nieuwenhuijzen sanoo.

Euroopassa velkojen purkamisen seuraukset ovat vaihdelleet, mutta reuna-alueiden kilpailukyvyssä on edistytty selvästi, vaikka Ranska ja Italia ovat muita jäljessä. Kehittyvien maiden epätasapainotekijät edellyttävät ripeitä rakenteellisia muutoksia sekä erilaista kasvumallia.

“Odotamme elpymisen jatkuvan globaalisti, sillä poliittiset toimet ovat pienentäneet häntäriskiä. Suosimme osakkeita ja Eurooppaa ja pysymme varovalla kannalla valtioiden joukkolainojen ja kehittyvien markkinoiden suhteen.”

Korkomarkkinat

ING IM:n mukaan korkosijoitusten tuotto on alempana kuin koskaan ja spreadit ovat historiallisessa keskiarvossa. Valtioiden joukkolainojen tuotot ovat nousemassa. Spreadit ovat edelleen houkuttelevia suhteessa makro- ja mikrotrendeihin.

Varainhoitaja korostaa, että globaalit makrotaloudelliset olosuhteet pysyvät positiivisina ja Eurooppa ja Kiina ovat kirineet jonkin verran viime aikoina. Lisäksi Yhdysvaltain keskuspankin päätös olla supistamatta joukkolainojen osto-ohjelmaa vuoden 2013 toisella puoliskolla osoittaa painopisteen olevan selvästi kasvussa, mikä tukee elpymisprosessia.

ING IM lisää painoa korkosijoituksissaan ja pitää valtioiden joukkolainat alipainossa ja ylipainon muissa korkotuotteissa. ING IM:lla on vahva ylipaino high yield -sijoituksissa ja keskivahva ylipaino euroalueen reuna-alueen valtioiden joukkolainoissa.

Osakkeet

ING IM ennustaa parantuneiden fundamenttien nostavan osakkeita vuonna 2014. Eurooppa, Japani ja sykliset osakkeet ovat todennäköisesti kärkijoukoissa seuraavan 12 kuukauden aikana.

“Odotamme maltillista liikevaihdon kasvua ja jonkin verran katteiden nousua alhaisten kustannusten ja etenkin työkustannusten takia. Korot ja poistot pysyvät alhaisina. Osakkeiden takaisinostot tukevat myös osakekohtaisten tulosten kasvua”, ING IM:n vanhempi osakestrategi Patrick Moonen sanoo.

”Kuluneen vuoden aikana investointien kasvu on laantunut talouden hitaan kasvun, epävarmuuden aiheuttaman käteisen hamstrauksen ja tiukan luottotilanteen takia. Nyt investointiaikeet ja -olosuhteet ovat kuitenkin paranemassa, jolloin on mahdollisuuksia kasvuun, käyttöasteen kohottamiseen ja näiden ansiosta kannattavuuden paranemiseen.”

ING IM korostaa, että Eurooppa hyötyy talouden kääntymisestä ja vahvasta tuloskasvusta erityisesti reuna-alueiden maissa. Tämä yhdistettynä Yhdysvaltain arvonalennukseen, korkeaan osakeriskipreemioon ja alentuneeseen järjestelmäriskiin merkitsee erinomaista riski‒tuottoprofiilia.

Varainhoitaja odottaa Japanin talouden pysyvän lyhyellä aikavälillä vakaana jenin tukemana ja Japanin keskuspankki on tilapäisesti odottavalla kannalla. Pitkällä aikavälillä näkymät ovat hyvät: talousluvut ovat vahvoja, yritysten tuloskasvu hyvää ja rahapolitiikan odotetaan pysyvän löyhänä.

Sijoitukset syklisille sektoreille pysyvät ennallaan, sillä asuntomarkkinat ja työmarkkinat kohenevat ja yritysten kulutuksen odotetaan nousevan. Vakaan kasvun sektorit ovat edelleen alipainossa, koska ING IM:n mukaan ne ovat liian suosittuja ja siten kalliita.

Kehittyvät markkinat

ING IM:n mielestä kehittyvien markkinoiden alhaiset riskipreemiot, alhaiset reaalikorot ja korkeat efektiiviset valuuttakurssit merkitsevät sitä, että kehittyvien markkinoiden riskit pysyvät korkealla. Varainhoitaja ennustaa, että kehittyvillä markkinoilla on vain rajoitetusti kasvuvaraa ilman merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Kiina on riski pitkällä aikavälillä.

“Kehittyvien maiden kasvu on jatkuvasti paineen alla, vaikka kysyntä kehittyneiltä markkinoilta on parantunut. Kahden ’alueen’ välinen kasvuero on kaventunut pienimmilleen sitten vuoden 2001”, sanoo ING IM:n kehittyvien markkinoiden strategi Maarten-Jan Bakkum.

“Jatkoa ajatellen näköpiirissä on kaksi suurta ulkoista riskiä: Kiinan talouden ennakoitu hidastuminen 5 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä, ja Yhdysvaltain rahapolitiikan normalisoituminen, joka kääntää kehittyville markkinoille virranneet varat toiseen suuntaan.”

Kehittyvien markkinoiden sisäisiin ongelmiin kuuluvat epätasapainotekijöiden vahvistuminen, kilpailukyvyn heikentyminen, sijoitusilmaston synkkeneminen ja rakenteellisten muutosten puute.

ING IM on ylipainossa Koreassa, Taiwanissa ja Meksikossa, koska näillä markkinoilla makrotason epätasapaino on vähäistä ja kilpailukyky edelleen kunnossa. Näin ne voivat hyötyä kehittyneiden markkinoiden kysynnän elpymisestä. Varainhoitaja on myös edelleen ylipainossa Kreikassa. Maa hyötyy viime vuosien merkittävistä muutoksista sekä euroalueen viimeaikaisesta kasvun elpymisestä.

Indonesia, Etelä-Afrikka ja Brasilia ovat alipainossa, sillä kaikki kolme kärsivät suurista makrotason epätasapainotekijöistä, niissä ei ole käynnissä mielekkäitä uudistuksia, ja suuri osa paikallisesta omaisuudesta on ajautumassa ulkomaiseen omistukseen. Thaimaa ja Malesia ovat myös alipainossa lisääntyneen poliittisen riskin takia sekä siksi, että pääomien virtaaminen maihin on saanut luottojen kasvun korkealle tasolle.

Lähde: Viestintätoimisto Cocomms Oy

Kommentoi
Ylös
>