Markkinakommentit

FIM: Kehittyvien talouksien kasvun hidastuminen väliaikaista

BrasiliaSijoituspalvelutalo FIM:n kehittyvien markkinoiden johtaja arvioi, että kehittyvien talouksien hidastuva kasvu on pääosin suhdanteista johtuvaa. Lisäksi hidastuva kasvu on jo hinnoiteltu osakkeisiin.

Kehittyvien markkinoiden kasvun hidastuminen on herättänyt paljon keskustelua. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on laskenut kehittyvien maiden BKT:n kasvuennustetta 4,5 prosenttiin aiemmasta 5 prosentista.

FIM:n kehittyvien markkinoiden rahastojen johtaja Hertta Alava muistuttaa kuitenkin, että kasvun hidastuminen ei ole tullut sijoittajille yllätyksenä. Hidastuva kasvu on jo hinnoiteltu kehittyvien maiden osakkeisiin.

Hidastuvan kasvun sijaan on tärkeämpää kiinnittää huomioita hidastuvan kasvun syihin. ”Tärkeämpää on pohtia, kuinka suuri osa kasvun hidastumisesta on syklistä ja kuinka suuri osa rakenteellista”, Alava kertoo FIM:n sijoittajakirjeessä.

Kasvun hidastuminen on suurimmaksi osaksi syklistä, eli tilapäistä. Brasilian, Venäjän, Etelä-Afrikan ja Intian kasvuennuste ensi vuodelle on IMF:n arvion mukaan korkeampi kuin tänä vuonna. Vain Kiinan kasvu hidastuu lisää.

Kaikelta osin kasvun hidastuminen ei ole vain suhdanteista johtuvaa. Rakenneongelmiakin on. Tärkeimpänä rakenneongelmana Alava mainitsee työssäkäyvän väestön määrän selvän hidastumisen.

Myös välttämättömiä uudistuksia hidastava poliittinen kulttuuri on edelleen riesana. Positiivista kehitystä tällä saralla on näköpiirissä Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä, Alava arvioi.

Kommentoi
Ylös
>