luokittelematon

Kiina avaa markkinoita yksityiselle sektorille

Kiina talousKiinan ylin johto on päättänyt antaa vapaille markkinoille tulevaisuudessa entistä vahvemman roolin. Konkreettiset toimet kuitenkin vielä odottavat itseään. Nordean mukaan linjaus kuitenkin tukee maan osakemarkkinoiden kasvua.

Kiinan ylin johto linjasi nelipäiväisessä kokouksessa maailman toiseksi suurimman talouden tulevaa suuntaa. Linjauksilla on suuri merkitys sijoittajien kannalta. Kiina on ollut viime vuodet tärkeä maailmantalouden ja pörssiyhtiöiden kasvuajuri, ja yhä enemmän on herännyt epäilyksiä kasvun kestävyydestä, maan velkaantumisesta ja varjopankkiongelmasta.

Johdon antama julkilausuma jäi kuitenkin varsin yleisluontoiseksi.

Tärkein viesti liittyi kuitenkin markkinoiden vapauttamiseen. Vapaiden markkinoiden rooli nostettiin määrääväksi tekijäksi resurssien jakautumisessa. Hallinto pitää markkinaehtoisen kasvun kehitystä yhä tärkeämpänä tekijänä, ja valtion rooli tulee jatkossa pienentymään.

Markkinavoimilla on jatkossa ”päättävä rooli”, kun aiemmin sillä oli ”perusrooli”. Julkisen sektorin yhteistyötä markkinavoimien kanssa pyritään myös tiivistämään.

Nordea kertoo markkinakommenteissaan, että linjaus tulee nopeuttamaan talouden rattaiden pyörimistä, mutta uudistukset eivät tapahdu hetkessä.

”Kiinan johtajat osoittivat sitoutumistaan talouden rakenteen uudistamiseen toteamalla sen olevan asialistan keskipisteessä ja perustamalla oman työryhmän valvomaan ja suunnittelemaan uudistusten toteutumista”, Nordea toteaa.

Uudistukset tulevat merkitsemään valtavan valtio-omisteisen yrityssektorin asteittaista yksityistämistä erityisesti finanssisektorilla.

”Erityisesti rahoitusalan kilpailurajoitusten purkaminen voisi vauhdittaa markkinoiden menoa. Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka voimakkaasti näitä uudistuksia lähdetään toteuttamaan”, Nordea toteaa.

Myös Handelsbanken uskoo aamukatsauksessaan, että juuri finanssisektorin voi odottaa avautuvan yksityisen sektorin suuntaan yhä enemmän.

Nordea uskoo uudistusten tukevan Kiinan osakkeita siinä vaiheessa kun uudistuksia aletaan käytännössä toteuttaa. Kiinalaisosakkeet ovat Nordean suosituksissa ylipainossa.

Handelsbanken suhtautuu Kiinan linjauksiin epäilevämmin. Pankin mukaan linjaus jäi hyvin yleisluontoiseksi. ”Sijoittajat jäävät siis edelleen odottamaan konkreettisia toimia uudistusten eteenpäin viennissä”.

Kommentoi
Ylös
>