Strategiat

Kolme syytä sijoittaa pienten yhtiöiden osakkeisiin

Pienet yhtiöt voivat tarjota tehokkaan hajautuksen lisäksi merkittävää lisätuottoa sijoitussalkkuun.

Varainhoitoyhtiö SEB tarkastelee kuukausikatsauksessaan pienten yhtiöiden (engl. small cap) tuomaa lisäarvoa sijoitussalkun strategisessa allokaatiossa.

Pieniin yhtiöihin kannattaa SEB:n näkemyksen mukaan sijoittaa pitkällä aikavälillä. Pienten yhtiöiden tuotot saattavat ajoittain jäädä suuryritysten tuottojen pienemmiksi. Siksi pienyhtiöihin sijoittaminen pitäisi siksi olla pitkän tähtäimen strateginen valinta. Sijoittajan tulee olla pienyhtiöiden suhteen kärsivällinen.

Mitä hyötyjä pienyhtiöt sijoittajalle sitten tuovat?

Pienyhtiöt ovat ensinnäkin tarjonneet historiallisesti tarkasteltuna selvästi korkeampaa tuottoa kuin suuret yritykset. Näin on tapahtunut nimenomaan pitempiaikaisessa tuottotarkastelussa.

Akateemisessa tutkimuksessa puhutaan niin sanotusta small cap  –anomaliasta. SEB toteaa katsauksessaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana pienyritykset ovat esimerkiksi Euroopassa tuottaneet keskimäärin peräti yli 6 prosenttia suuryrityksiä paremmin. Pohjois-Amerikassa tuottoero on ollut yli 2 prosenttia.

Toinen tärkeä pienyritysten tuoma hyöty syntyy hajautuksesta. Pienyritysten tuotot eivät tyypillisesti korreloi voimakkaasti suuryritysten tuottojen kanssa, SEB kertoo.

Tästä johtuen pienyritysten tuotot saattavat syntyä erilaisissa tilanteissa kuin mitä suuryhtiöiden tuotot syntyvät.

Pienyhtiöiden tuotot korreloivat vähemmän yleisen markkinakehityksen kanssa kuin suuryritysten. Tällöin pienyritykset saattavat tarjota laskevilla markkinoilla suuryritysten osakkeita parempaa tuottoa.

Lisäksi pienyhtiöiden suuryhtiöitä tehottomampi hinnoittelu saattaa tarjota taitavalle sijoittajalle uusia tuottomahdollisuuksia. Sijoitusanalyytikoiden mielenkiinto kohdistuu suuryhtiöihin, jolloin kaikkea informaatiota ei näistä yhtiöistä ole tuotu laajalle sijoittajajoukolle.

Tämä hinnoittelun tehottomuus tarjoaa ylimääräisiä tuottomahdollisuuksia. SEB kuitenkin varoittaa, että pienten yhtiöiden laatu saattaa vaihdella paljonkin.

Pienyhtiöissä on siis omat ylimääräiset riskinsä verrattuna suuryhtiöihin.

Pienyhtiöiden osakkeiden vaihto on usein vähäistä. Tämä saattaa aiheuttaa ylimääräisiä kaupankäyntiin liittyviä kustannuksia. Lisäksi pienyhtiöiden riskit saattavat olla suuryhtiöitä suurempia. Esimerkiksi konkurssiriski on usein pienyhtiöissä suurempi kuin suuryhtiöissä. Myös tietoa pienyhtiöiden taloudesta ja markkinanäkymistä on usein niukemmin saatavilla kuin suuryhtiöistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös