Markkinakommentit

Näillä markkinoilla osakkeet edullisia

Kehittyvät markkinat,BrasiliaKehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden osakkeiden välinen arvostustason ero on kasvanut entisestään, toteaa BlackRockin pääsijoitusstrategi.

Kehittyvien maiden osakkeiden arvostustasot ovat jo pitkään olleet kehittyneiden markkinoiden osakkeita alhaisempia.

Viime kuukausien osakekurssien nousu on ollut vahvaa kehittyneissä maissa, erityisesti Yhdysvalloissa.

Kehittyvien maiden osakemarkkinat eivät ole saaneet samalla tavalla tulta purjeisiin. Tästä johtuen osakkeiden arvostusero kehittyneiden ja kehittyvien talouksien välillä on entisestään kasvanut.

Esimerkiksi alla oleva kehittyvien ja USA:n osakemarkkinoiden arvostustasojen (P/B- eli hinta/kirja-arvo) kehitys osoittaa varsin selvästi, kuinka kehittyvien maiden arvostustaso on jäänyt jenkkimarkkinoita jälkeen kahdessa vuodessa.

Kehittyvät markkinat arvostustaso

BlackRockin pääsijoitusstrategi Russ Koesterich painottaa, että kehittyneiden markkinoiden osakkeet ovat yhä edullisia. Tämä johtuu siitä, että kehittyvissä maissa on edelleen kovaa kasvupotentiaalia ja yritysten tulokset ovat nousseet – erityisesti verrattuna amerikkalaisyhtiöihin.

“Huolimatta kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden viimeaikaisesta noususta, ovat näiden markkinoiden arvostustasot 36 prosenttia USA:n arvostustasoa alhaisemmat”, Koesterich perustelee. Lisäksi kehittyvien markkinoiden arvostustasot ovat alle niiden kolmen vuoden keskimääräisen arvostustason, kun arvostustasoa mitataan hinta/kirja-arvoon perustuvalla arvostuskertoimella.

Kommentoi
Ylös
>