Strategiat

Näin varaudut osakkeiden laskumarkkinoihin

sijoiitussalkku suojaaminenSijoittaja voi varautua mahdolliseen osakemarkkinoiden romahduksen riskiin tai tulevaan laskutrendiin useilla eri tavoilla.

Aika-ajoin osakemarkkinoilla osakkeiden arvostustasot nousevat pitkän nousutrendin jälkeen keskimääräistä korkeammalle. Jos tähän yhdistyy vielä pitkään jatkunut pörssiyhtiöiden tuloskasvu, saattaa usea sijoittaja miettiä varautumista osakkeiden laskumarkkinoihin.

Vakiintuneen käsityksen mukaan osakemarkkinoiden lasku- eli karhumarkkina (engl. bear markets) on tilanne, jossa jonkin osakeindeksin markkina-arvo laskee vähintään 20 prosenttia edellisestä huipustaan.

Perusongelma sijoittajan kannalta on tietenkin se, että määritelmän mukainen laskumarkkina havaitaan vasta jälkikäteen. Laskumarkkinoiden ennustaminen etukäteen on monen asiantuntijan mukaan käytännössä mahdotonta.

Jos sijoittajalla tästä huolimatta on muodostunut käsitys, että osakemarkkinoiden laskun todennäköisyys on kasvanut, voi hän miettiä erilaisia keinoja suojautua mahdollista laskua vastaan.

Investopedia-sijoitussivusto käy läpi erilaista keinoa varautua karhumarkkinoihin.

Vähennä kasvuosakkeiden osuutta sijoitussalkussa

Tämä on varsin yksinkertainen ja helppo keino varautua huonompiin aikoihin. Kasvuosakkeiden hinnoittelu perustuu usein korkeaan arvostustasoon. Kasvuosakkeiden P/E-kerroin on yleensä korkea, eli niiden hinta ylittää reilusti toteutuneen osakekohtaisen tuloksen.

Korkea P/E-kerroin heijastelee korkeita tuloksen kasvuodotuksia tulevaisuudessa. Jos markkinatunnelmat heikkenevät, hiipuvat usein myös tulosodotukset, jolloin kasvuosakkeiden markkina-arvot saattavat tulla rytinällä alas.

Lisää arvo-osakkeiden osuutta sijoitussalkussa

Arvo-osakkeiden arvostus perustuu kasvuosakkeita vähemmän odotuksiin. Siksi niiden markkina-arvo on yleensä vakaampi kuin kasvuosakkeiden. Arvo-osakkeista saatava tuotto tulee usein myös osinkojen kautta. Vakaat ja vakavaraiset korkeaa osinkoa maksavat yhtiöt pyrkivät pitämään osingot usein vakaina vuodesta toiseen.

Panosta defensiivisiin osakkeisiin syklisten sijaan

Defensiivisillä osakkeilla tarkoitetaan sellaisia osakkeita joiden tuotot korreloivat vähän yleisindeksin kanssa. Tätä tuoton korrelaatiota mitataan beta-kertoimella. Mikäli beta on alle yksi, on osakkeen tuoton vaihtelu vähäisempää kuin koko osakeindeksin tuoton vaihtelu.

Jos siis merkit viittaavat laskumarkkinoiden todennäköisyyden kasvuun, voi sijoittaja lisätä näiden defensiivisten osakkeiden painoarvoa sijoitussalkussaan.

Suojautuminen optioilla

Optiot ja muut johdannaisinstrumentit saattavat olla tehokkaita mutta vaativia sijoitustuotteita sijoitussalkun suojauksessa. Johdannaisilla tapahtuva suojaus on tavallaan vakuutus kurssilaskua vastaan. Kuten tavallisellakin vakuutuksella, on johdannaissuojauksellakin hintansa. Vakuuttaminen maksaa.

Myyntioptioiden (engl. put option) tarjoaa oikeuden, mutta ei velvollisuutta myydä tulevaisuudessa tietty määrä osakkeita ennalta sovittuun hintaan.

Sijoittaja voi esimerkiksi ostaa johonkin osakeindeksiin sidotun myyntioption. Jos kurssit laskevat enemmän kuin option hinnan verran, myyntioption haltija saa optiostaan kurssilaskun verran voittoa.

Sijoittaja voi myös myydä omistamiaan osto-optioita. Osto-option ostajalla on oikeus toteutusajankohtana ostaa option kohde-etuutena olevat arvopaperit toteutushinnan suoritusta vastaan.

Kurssilaskuun voidaan varautua myös niin sanotulla sylinterisuojauksella, jossa sijoittaja ostaa myyntioptioita sekä myy osto-optioita.

Lyhyeksi myynti

Lyhyeksi myynti on huono käännös englannin kielen sanayhdistelmästä short selling. Se ei viittaa lyhyeen vaan vajaaseen. Lyhyeksi myynnillä eli shorttauksella tarkoitetaan osakkeiden myyntiä ennen kuin niitä omistetaan. Sijoittaja siis lainaa osakkeet korvausta vastaan osakemarkkinoilta.

Lyhyeksi myynnin tuotto muodostuu osakkeen myyntihinnan ja ostohinnan erotuksesta. Sijoittajan tulee sulkea positio eli ostaa lyhyeksimyymänsä osakkeet takaisin päivän päätteeksi.

Jos siis sijoittaja ensin myy osakkeet, ja kurssin laskiessa ostaa osakkeet myöhemmin päivän aikana halvempaan hintaan, pääsee sijoittaja hyötymään kurssilaskusta. Jos taas kurssi nousee, häviää sijoittaja joutuessaan ostamaan osakkeet korkeammalla kurssilla.

Lyhyeksi myynti on riskipeliä. Lainatut osakkeet on ennalta sovitun ajan kuluttua pakko ostaa takaisin markkinoilta ja luovuttaa lainaajalle, olipa osakkeen hinta mikä tahansa.

Lyhyeksi myynnin ja myyntioptioden lisäksi markkinoilla on myös muita sijoitussalkun suojaukseen tarkoitettuja johdannaisinstrumentteja. Tällaisia ovat esimerkiksi myyntiwarrantit, käänteiset ETF:t, bear-sertifikaatit ja futuurien myynti.

Kaikki johdannaisinstrumentit edellyttävät sijoittajalta kuitenkin perusteellista perehtymistä niiden hinnan muodostumismekanismeihin ja riskeihin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

SalkunRakentaja on sijoittamiseen ja raha-asioihin keskittyvä verkkojulkaisu. Sivusto sisältää sijoittamiseen, talouteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:


Copyright © 2018 Salkkumedia Oy

Ylös