Osakeanalyysit

Talvivaara tarvitsee pikaisesti lisärahoitusta

TalvivaaraKaivosyhtiö Talvivaaran on löydettävä nopeasti uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta, muutoin edessä on velkasaneeraus tai konkurssi. Kaikki vaihtoehdot tulevat nykyisille omistajille kalliiksi.

Talvivaara kertoi osavuosikatsauksessaan neuvottelevansa tällä hetkellä ”tiettyjen intressitahojen” kanssa rahoitusratkaisusta, joka täyttäisi Talvivaaran nykyiset likviditeettitarpeet.

”Vaikkakaan mitään takeita lisärahoituksen saamisesta ei voida antaa, kyseiset osapuolet työskentelevät lopullisen sopimuksen aikaansaamiseksi joutuisasti”, yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan.

Mikäli kaivosyhtiö ei saa kyseistä lisärahoitusta, Talvivaaran hallitus tulee harkitsemaan muita yhtiön käytössä olevia vaihtoehtoja, mukaan lukien hakemus yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.

Talvivaaran liiketoiminnan kassavirta oli vajaa 33 miljoonaa euroa negatiivinen kolmannella vuosineljänneksellä.  Käyttöpääomaa sitoutui vaihto-omaisuuteen tuotannon ylösajosta ja sen aiheuttamasta lisäyksestä kasatun malmin määrässä johtuen.

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa Talvivaaralla oli kassassa varoja vajaat 47 miljoonaa euroa. Vielä toisen kvartaalin lopussa kassavaroja oli vajaat 102 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes arvioi Nordnetin aamukatsauksessa, että Talvivaaran vapaa kassavirta tulee olemaan noin 40 miljoonaa euroa negatiivinen loppuvuoden säästöohjelman ja hieman nousevan tuotantomäärän ansiosta.

Rahavarat siis juuri ja juuri riittäisivät loppuvuodeksi. Inderes kuitenkin arvio, että käytännössä Talvivaara tarvitsee kuitenkin uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta jo lähiviikkoina toimintansa jatkamiseksi.

Suunnattu osakeanti olisi käytännössä ainoa mahdollisuus rahoituksen järjestämiseksi.

”Tällä aikataululla yhtiö pystyy näkemyksemme mukaan hankkimaa riittävästi rahoitusta vain suunnatulla osakeannilla. Arviomme edelleen, että Talvivaara tarvitsee lisärahoitusta noin 200 MEUR, mikä riittäisi tuotantomääränsä nostamiseen positiivista rahavirtaa tuottavalle tasolle noin vuoden kuluessa”, arvioi Inderes Nordnetin aamukatsauksessa.

Suunnattu osakeanti merkitsisi nykyisille omistajille käytännössä omistuksen merkittävää liudentumista osakemäärän kasvaessa.

Muut vaihtoehdot eivät ole nykyisten omistajien kannalta yhtään helpompia.

Yhtiön mainitsemat yrityssaneerauksen tai konkurssin vaihtoehdot tarkoittaisivat Inderesin näkemyksen mukaan sitä, että nykyiset osakkeenomistajat käytännössä menettäisivät sijoituksensa.

 

Kommentoi
Ylös
>