Osakeanalyysit

Varainhoitoyhtiön hurja väite – USA:n osakemarkkinat 40% yliarvostettuja

osakekurssit kurssiromahdus osakekuplaVarainhoitoyhtiö GMO arvioi uusimmassa neljännesvuosikatsauksessaan, että Yhdysvaltojen S&P-osakeindeksin markkina-arvossa on lähes 40 prosenttia yliarvostusta.

Neljännesvuosikatsauksessaan GMO:n globaalista varallisuusallokaatiosta vastaava johtaja Ben Inker kertoo, että S&P-indeksin inflaatiokorjattu odotettu tuotto on vain -1,3 prosenttia vuodessa seuraavien seitsemän vuoden aikana.

Inker laskee, että S&P-indeksin oikea indeksiluku (fair value) on 1100, mikä on noin 40 prosenttia alle nykyisen markkina-arvon.

Osakeindeksin nykyinen markkina-arvo ei Inkerin mukaan oikeuta sellaisiin tuleviin tuottoihin, joihin sijoittajat ovat tottuneet viime vuosina.

Inker perustelee näkemystään hieman epätavallisella tavalla. Inker arvioi, että amerikkalaisosakkeiden yritysten keskimääräinen myyntikate on 42 prosenttia yli historiallisen keskiarvon. Jos myyntikatteet palautuvat tulevina vuosina keskimääräiselle tasolleen, tulevat osakekurssit seuraamaan tätä kehitystä.

Inker tosin myöntää, ettei ole takeita siitä, että myyntikatteet palautuisivat nykyistä tasoa alhaisemmalle keskimääräiselle tasolleen. GMO on kuitenkin laskelmissaan huomioinut tämän, ja olettanut että myyntikate jäisi historiallista tasoaan korkeammalle.

Osakeoptimismille löytyy kuitenkin vielä perusteita. Business Insider –lehti luettelee liudan tekijöitä, joita on viime aikoina käytetty perusteluina sille, ettei amerikkalaisosakkeissa ole hintakuplaa.

Esimerkiksi osaketuotot ja yritysten tuloskehitys on optimistien mukaan varsin normaalia tässä vaiheessa suhdannesykliä. Osakekurssien ja tulosten nousu ei ole poikkeavaa verrattuna aiempiin nousumarkkinoihin.

Lisäksi amerikkalaisyhtiöiden taseet ovat pullollaan käteistä. Keskimääräinen käteisvarojen osuus yhtiöiden koko taseesta on noussut valtavasti vuosien 1995 – 2013 aikana. Vielä vuonna 1995 käteisvarojen osuus oli suurissa amerikkalaisyhtiöissä alle 5 prosenttia kaikista varoista. Nyt käteisvarojen osuus on jo yli 10 prosenttia.

Kaikki eivät myöskään usko siihen, että amerikkalaisyhtiöiden ennätyksellisen korkea tuloskunto olisi palautumassa pitkän aikavälin keskiarvoonsa. Tuloskehitystä siivittävät toisaalta alhaisesta korkotasosta johtuvat alhaiset rahoituskulut ja toisaalta yritysten kansainvälistyminen, joka on johtanut alhaisempaan veroasteeseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös