Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö: Osakenäkymät noususuunnassa ‒ ilman suuria tapahtumariskejä

noususuhdanneING Investment Management International (ING IM) pitää osakkeiden näkymiä pohjimmiltaan positiivisina. Ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen näköpiirissä ei ole suuria ”tapahtumariskejä”.

Kun tähän yhdistää odotukset maailmantalouden kohentumisesta, yhtiö ei ole kovin huolissaan elvytyksen supistamisen vaikutuksista osakkeisiin.

Patrick Moonen, ING IM:n vanhempi osakestrategi toteaa: “Osakkeiden arvostukset ovat korkeimmillaan sitten vuoden 2010 ja nousseet noin 45 prosenttia suhdanteen pohjilta. P/E-luvut Yhdysvalloissa sekä Euroopassa ovat nousseet merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana ja ovat nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa tai sen yli. Olemme todennäköisesti lähellä nykyisen arvostussuhdanteen huippua, mutta emme odota suurta laskua arvostusmittareissa. Rahapolitiikka maailmalla pysyy löyhänä, ja riskinottohalu tukee rahavirtoja osakemarkkinoille.”

Euroopassa kolmannen neljänneksen tuotot ovat olleet Yhdysvaltoja huonompia, mutta Japanissa nousu jatkui kolmannella neljänneksellä.

Huomattavia riskejä tuottokehitykselle ovat kehittyvien markkinoiden ja valuuttojen volatiliteetin mahdollisesti aiheuttamat ongelmat.

Kaikkiaan osakkeiden näkymät ovat edelleen positiivisia edellyttäen, että (poliittisen) kuohunnan pitkittyminen ei nakerra sijoittajien luottamusta. Seuraavan 12 kuukauden aikana osakkeet noudattelevat enemmän tai vähemmän tuottojen kasvua.

“Verrattuna yrityslainojen tuottoon osakkeiden arvostus on edelleen houkuttelevalla tasolla. Osakkeiden riskilisät ovat vieläkin kaukana pitkän aikavälin keskiarvosta, ja ne toimivat ”puskurina” korkojen yleiselle nousulle ‒ sitten kun se tapahtuu”, Moonen sanoo.

“Parantuvat tuotot, löyhänä jatkuva rahapolitiikka, tapahtumariskien puute ja epävarmuuden väheneminen lisäävät riskinottohalua. Emme siis ole erityisen huolissamme elvytyksen supistamisen aloituksen vaikutuksesta osakkeisiin etenkin, kun supistaminen kulkee käsi kädessä talouden kohenemisen kanssa.”

Lähde: Viestintätoimisto Cocomms Oy

Kommentoi
Ylös
>