Rahastotietoa

Elvytyksen väheneminen ajaa riskipitoisiin sijoituksiin

yritysYhdysvaltain keskuspankin ja muiden keskuspankkien aikeet vähentää ostojaan aiheuttavat epävarmuutta, joka rajoittaa vakuutusyhtiöiden kykyä tehdä tuottoa. Näin vakuutusyhtiöillä on paineita hajauttaa sijoituksiaan korkean riskin omaisuuslajeihin. 

Tulokset ilmenevät BlackRockin yhdessä The Economist Intelligence Unitin tekemästä tutkimuksesta, jossa tarkastellaan yli 200 vakuuttajan sijoitusstrategioita. Global Insurance: Investment strategy at an Inflection Point? -raportti kertoo vakuutusyhtiöiden sijoitusnäkemysten muutoksista vastauksena keskuspankkien politiikkaan.

Tutkimukseen vastanneista 73 prosenttia piti sijoitusten alhaisia tuottoja alaan vahvimmin vaikuttavana muutostekijänä. Neljä viidestä myönsi, että heidän oman liiketoimintansa on muututtava riittävien tuottojen tekemiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Sääntely vaikuttaa sijoitusstrategioihin 

Pohjoismaisten vastaajien mielestä kuitenkin selvästi tärkein muutostekijä on kuitenkin sääntelyn luomat rajoitukset, jotka yli 90 prosenttia vastaajista mainitsi. Täällä alhaista tuottoa piti yhtenä tärkeimmistä muutostekijöistä alle 60 prosenttia vastaajista.

Yli 95 prosenttia pohjoismaisista vastaajista ‒ enemmän kuin muilla Euroopan markkinoilla ‒ oli myös sitä mieltä, että sääntely vaikuttaa sijoittajien sijoitusstrategioihin.

Kun elvytys loppuu tai vähenee, vakuuttajat odottavat korkojen nousevan. Mielipiteet tämän tapahtumisen ajankohdasta vaihtelevat suuresti. Yli puolet (52 prosenttia) uskoo elvytyksen loppuvan 1‒2 vuoden aikana, 35 prosenttia uskoo sen jatkuvan vielä yli kaksi vuotta. Vastaajista 13 prosenttia on sitä mieltä, että elvytys loppuu vuoden sisällä.

Korkotuotteiden suosio hiipuu 

Ennen kuin Yhdysvaltain keskuspankki antoi mitään merkkejä elvytyksen vähentämisestä vakuutusyhtiöt sanoivat, että sijoitusten lisääminen riskiä sisältäviin, korkeiden tuottojen korkotuotteisiin kuten pankkilainoihin ja alhaisen luokituksen luottoihin oli erittäin todennäköistä (73 prosenttia). 68 prosenttia aikoi myös lisätä sijoituksia epälikvideihin strategioihin.

Kun elvytyksen vähennysaikeet tulivat julkisuuteen, vakuuttajat muuttivat sijoitusnäkemystään ja riskinottohaluaan. Yhdysvaltain keskuspankin mukaan joukkolainojen osto-ohjelmaa aletaan leikata kesäkuun lopusta. Ilmoituksen jälkeen vain 52 prosenttia vastaajista kertoi tutkivansa sijoitusmahdollisuuksia uusiin korkotuotteisiin, vain 33 prosenttia oli halukkaita lisäämään riskiä salkussaan ja vain 17 prosenttia etsi epälikvidejä sijoituskohteita.

Raportti osoittaa, että markkinoiden epävarmuudesta ja sääntelyn lisäämisen aiheuttaman huolesta huolimatta monet vakuuttajat näkevät tilaisuuksia markkinoilla ja luottavat kasvumahdollisuuksiinsa.

ETF-rahastot suosittuja 

Vakuutusyhtiöt käyttävät pörssilistattuja rahastoja (ETF) sijoittaakseen omaisuusluokkiin, joihin voi olla hankala sijoittaa suoraan. ETF:ien ansiosta sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse tinkiä likviditeetistään. 83 prosenttia vastaajista on samaa tai vahvasti samaa mieltä siitä, että yhä useammat vakuuttajat käyttävät ETF:iä seuraavan kolmen vuoden aikana. 70 prosenttia on samaa mieltä siitä, että nämä tuotteet sopivat pitkän aikavälin strategiseksi sijoitukseksi sekä ydin- että satelliittisijoitusten salkussa.

Euroopan vertailussa pohjoismaiset vastaajat olivat vähiten innostuneita ETF:istä. He olivat vähiten samaa mieltä väitteistä ”vakuuttajat lisäävät todennäköisesti ETF:ien käyttöä seuraavan 3 vuoden aikana” ja ”ETF:t sopivat pitkän aikavälin sijoitukseksi sekä ydin- että satelliittisijoituksiin”. Pohjoismaiset vastaajat tarvitsivat kuitenkin mielestään vähiten lisätietoa ETF:ien käytöstä.

Useimpien vastaajien mielestä paras kasvupotentiaali löytyy kotimarkkinoilta. Kasvun tärkeimpinä katalysaattoreina pidettiin orgaanista kasvua (75 prosenttia) ja tuoteinnovaatioita (63 prosenttia).

David Lomas, BlackRockin globaalin vakuutusliiketoiminnan vetäjä:

“Elvytystä vai ei? Tähän kysymykseen vakuutusyhtiöt tarvitsevat selvän vastauksen Yhdysvaltain keskuspankilta, sillä sen vaikutukset sijoitussalkkuihin ja -tuottoihin ja liiketoimintaan ovat niin merkittäviä.”

“Markkinoiden pääteemat pysyvät samoina: vähentynyt likviditeetti, rajoitettu tarjonta, epäsystemaattinen luottoriski ja ennennäkemättömän elvytyksen purkaminen. Tutkimuksen mukaan vakuuttajilla on tulevina kuukausina edessään uskomattomia haasteita, jotka vaativat sijoituskohteiden valinnassa suurta ketteryyttä.”

“Lähtivätpä keskuspankit mihin suuntaan tahansa, vakuuttajat aikovat lisätä sijoituksia epälikvideihin omaisuuslajeihin, kuten infrastruktuuri- ja kiinteistöluottoihin, täyttääkseen pitkän aikavälin sitoumuksensa. Näemme myös ETF:ien vetovoiman kasvavan, sillä niiden kautta saa sijoitettua kustannustehokkaasti ja ne sopivat sekä pitkän aikavälin strategisiksi sijoituksiksi että väliaikaisratkaisuiksi ydin- ja satelliittisijoituksille.”

”Riskien hallinta on selvästi erottuva alue, jota vakuuttajat vahvistavat selvitäkseen markkinoiden volatiliteetista ja tuotevalikoiman monipuolistumisesta. Tämä riskeihin keskittyminen lisää vakuuttajien uskoa kykyynsä kasvattaa liiketoimintaansa orgaanisesti ja hyödyntää uusia tuotteita innovatiivisesti.”

Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.blackrock.com/intlfig

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös