Sijoitusstrategiat

Helsingin pörssi sopii osinkosijoittajalle

osinkojen verotusKotimaiset osakkeet ovat keskimäärin olleet viime vuosina hyviä osinkojen maksajia. Niin hyviä, että HEX:n tuottoindeksin nousu 10 vuoden aikana selittyy täysin osingoilla.

Verrattuna esimerkiksi amerikkalaisyhtiöihin palauttavat suomalaiset pörssiyhtiöt pääomiaan selvästi enemmän tuloksisstaan takaisin osinkoina. Amerikkalaisyhtiöt suosivat kotimaisia yhtiöitä enemmän esimerkiksi omien osakkeiden ostoja.

LähiTapiolan arvopaperivälityksen johtaja Eero Saloranta on esittää blogissaan varsin havainnollisen kuvaajan osinkojen merkityksestä Helsingin pörssissä.

Kuvaaja löytyy tästä.

Helsingin pörssin tuottoindeksi, joka sisältää myös osingot, on yli kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Sen sijaan hintaindeksi, joka ei sisällä osinkoja, on suurin piirtein samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten.

Sijoittajat ovat siis keskimäärin saaneet tuoton osinkojen muodossa, eivät arvonnousuna.

Toki yksittäisten yhtiöiden kohdalla tilanne on toinen. Lisäksi on muistettava että hintaindeksin heikkoa kehitystä selittävät luultavimmin muutamat isot yhtiöt, kuten Nokia ja metsäyhtiöt. Näiden yhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehitys on ollut vaisua 10 vuoden aikana.

Kuitenkin kuvaaja osoittaa selvästi, että omistaja-arvon lisäys on siirtynyt pääosin osinkojen muodossa omistajille – eikä siis osakkeiden arvonnousun muodossa. Vastaavana 10 vuoden aikana esimerkiksi amerikkalaisosakkeissa omistaja-arvon lisäys on siirtynyt huomattavasti enemmän osakkeiden markkina-arvoihin.

Riippuu sijoittajan tilanteesta ja henkilökohtaisista tavoitteista, kumpi on parempi tapa saada tuottoa, arvonnousu vai osinko. Verotuksellakin on tässä oma merkityksensä.

Kommentoi
Ylös
>