Osakeanalyysit

Inderes nostaa Outokummun tavoitehintaa

osakkeen tavoitehintaAnalyysitalo Inderesin mukaan Outokummun ilmoittama Ternin myynti ThysseKruppille ja suunnitellut taseen vahvistuskeinot pienentävät osakkeeseen kohdistuvia riskejä.

Outokumpu myy Ternin ruostumattoman teräksen tehdas Italiassa ja VDM:n erikoismetalliliiketoimintansa ThyssenKruppille.

Kauppahinta vastaa Outokummun lainaa (1,269 milj. euroa syyskuun 2013 lopussa) ThyssenKruppille sen täydestä arvosta yrityskaupan toteuttamishetkellä . Kauppa ei saiheuta alaskirjauksia ja siten muutoksia Outokummun omassa pääomassa.

Analyysitalo Inderes suhtautuu kauppaan erittäin myönteisesti.

”Pidämme kauppahintaa, jonka Outokumpu sai erittäin hankalaksi osoittautuneista divestoinneista, olosuhteet huomioiden erinomaisena. Arvioimme aiemmin, että yksiköiden yhteenlaskettu hinta olisi jäänyt selvästi alle miljardin ja aiheuttanut siten suuret alaskirjaukset yhtiölle”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Myönteistä on myös kaupan ansioista tapahtuva Outokummun taseen tervehdyttäminen.

Outokumpu arvioi, että Ternin ja VDM:n myynnin seurauksena Outokummun nettovelka vähenee noin 650 miljoonalla eurolla ja velkaantumisaste laskee noin 30 prosenttiyksiköllä.

Inderes laskee, että Outokummun Q3-lukujen pohjalta laskettu velkaantumisaste laskee kaupan seurauksena noin 30 %-yksikköä noin 104 %:iin.

Myös muut Outokummun suunnittelemat taseen vahvistuskeinot saavat Inderesiltä myönteisen vastaanoton.

Kaupan lisäksi Outokumpu vahvistaa tasettaan uusimalla lainojaan ja järjestämällä 650 miljoonan euron osakeannin. Indersin mukaan mukaan 650 miljoonan euron uutta omaa pääomaa riittää painamaan Outokummun velkaantumisasteen alle 100 %:n H1´14:lla, mitä on riittävänä taso, jos yhtiö saa eliminoitua liiketoimintansa tappiot kohtuullisessa ajassa.

Outokummun liiketoiminta on heikossa tilassa. Inderes uskoo kuitenkin tappioiden pienenevän vuonna 2014.

Tappiollisesta liiketoiminnasta huolimatta on Outokummun arvostustaso painunut Inderesin mukaan houkuttelevalle tasolle. Yhtiön P/S-luku oli ennen kaupan jälkeistä kurssireaktiota noin 0,1 ja P/B-luku alle 0,4.

Inderes nostaa Outokummun osakkeen tavoitehinnan aiemmasta 0,38 eurosta 0,42 euroon. Outokummun ilmoitettua Ternin myynnistä ja osakeannista pomppasi osakkeen kurssi yli 20 prosentin nousuun.

Kommentoi
Ylös
>