Asunnot ja kiinteistöt

Kasvava työttömyys ajaa asuntomarkkinoiden isojakoon

asuntomarkkinat alueelliset erotSuomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kasvava työttömyys ja asuntomarkkinoiden lisääntyvä sääntely kiihdyttävät asuntomarkkinoiden alueellista eriytymistä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 marraskuussa 210 000, mikä oli 17 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 7,3 prosenttia. Työllisiä oli 32 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Virallisen työttömyysasteen lisäksi myös piilotyöttömyys on kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 450 000 vuoden 2013 marraskuussa eli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 144 000, Tilastokeskus kertoo.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna näkee kasvavassa työttömyydessä uhan myös asuntomarkkinoiden kannalta. Työttömyys vaikeuttaa asunnonostokykyä.

Kun tähän yhdistetään vielä asuntomarkkinoiden alueellisten erojen kasvu, on asuntomarkkinoilla edessä raju rakennemuutos.

”Asuntomarkkinoiden eriytyminen ja asunnonostokyvyn heikentyminen on vaikea yhdistelmä. Kasvukeskuksissa olisi kyllä työtä, muttei kohtuuhintaista asumista. Taantuvilla paikkakunnilla vähenevät sekä työt että asuminen”, Pauna kirjoittaa blogissaan.

Alueellisia eroja asuntomarkkinoilla kiihdyttää lisäksi aiempaa kireämpi pankkisääntely. Pankkisääntelyn kiristyminen voimistaa asunnonostokyvyn heikentymistä ja asuntomarkkinoiden alueellista eriytymistä, Pauna väittää.

Paunan mukaan sääntelyn logiikka ohjaa pankit rahoittamaan vain parhaita asiakkaita parhailla vakuuksilla. ”Tämä merkitsee sitä, että omistusasuminen on tarjolla entistä harvemmille kotitalouksille. Arvonsa säilyttävän asuntovarallisuuden omistus keskittyy.”

”Vuonna 2013 havahduimme asuntomarkkinoiden Isojakoon. Tiedämme nyt, että sillä on väliä missä asunto sijaitsee. Ensivuonna voimistuu asuntolainamarkkinoiden Isojako. Opimme, että sillä on väliä miten asuntokauppansa rahoittaa”, Pauna toteaa.

Kommentoi
Ylös
>