Markkinakommentit

Kehittyvien talouksien finanssimarkkinat koetuksella

Brasilia kehittyvät taloudetYhdysvaltojen rahapolitiikan normalisoituminen iskee kovimmin useiden vaihtotaseeltaan alijäämäisten kehittyvien talouksien osakemarkkinoille, arvioi ING Investment Managementin kehittyvien markkinoiden osakkeiden strategi Maarten-Jan Bakkum.

Finanssimarkkinoilla onnettomuus iskee yleensä varoittamatta, mutta sitä edeltävät aina varoituslaukaukset.

Yhdysvaltain rahapolitiikan normalisoitumisen aiheuttamaa huolta aiemmin tänä vuonna voidaan pitää varoituksena. Se iski syvälle kehittyvään maailmaan: pääomavirrat tyrehtyivät, valuuttojen arvo putosi, joukkolainat ja osakkeet kärsivät ja ennen kaikkea sokea usko kehittyviin markkinoihin sijoituskohteena kolhiintui pahasti.

Muutaman kuukauden vastatuulen jälkeen heikkouksien sijainti oli selvä. Korjaus iski pahiten suuren vaihtotasevajeen maihin ja maihin, joissa maahan tulevat pääomavirrat ovat nostaneet luottojen kasvun erittäin korkealle, joissa inflaatio on sitkeässä ja joissa uudistuksia on laiminlyöty jo vuosia. Näissä maissa sijoittajat menettivät uskonsa nopeimmin. Tärkeimpiä maista ovat Brasilia, Intia, Indonesia, Turkki, Etelä-Afrikka ja Thaimaa.

Tyven myrskyssä elokuun jälkeen sopi hyvin näille maille. Syyskuussa Yhdysvaltain keskuspankki päätti siirtää setelirahoituksensa supistamista myöhemmäksi, jolloin sijoittajat saivat uskonsa kehittyviin markkinoihin taas takaisin. Siitä lähtien tilanne on pysynyt suhteellisen rauhallisena ja ongelmamarkkinoilla on ollut mahdollisuuksia korjata heikkouksiaan. Varoitus oli hyvin selvä, mutta tähän mennessä nähdyistä rajallisista toimenpiteistä päätellen se ollut riittävän kuuluva.

Eri maiden reaktioissa oli tietysti eroja. Indonesia, Brasilia, Turkki ja lopulta myös Intia ovat nostaneet korkotasoaan viime kuukausina pienentääkseen pääomapaon riskiä sekä taistellakseen inflaatiota ja kauppavajeita vastaan. Tämä oli ilmeinen liike ja on voinut hyvinkin estää markkinaturbulenssia.

Kaikki maat ehkä Indonesiaa lukuun ottamatta ovat valitettavasti erittäin passiivisia rakenteellisten uudistusten tekemisessä. Tarvitaan toimenpiteitä sijoitusilmaston ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä uskottavia tekoja budjettivajeen pienentämiseksi, mikä helpottaa investointien tekoa infrastruktuuriin.

Päätösten tekeminen on olennaista mutta samalla poliittisesti arkaluonteista. Ensi vuonna pidetään vaalit Indonesiassa, Brasiliassa, Turkissa ja Etelä-Afrikassa, joten tarpeellisten muutosten toteuttaminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta.

Epätasapaino kuitenkin kasvaa ja sen mukana näiden maiden haavoittuvuus. Hidastuneesta kasvusta huolimatta vaihtotaseen vaje on pienentynyt vain vähän, jos ollenkaan. Inflaatio nousee edelleen. Kun Yhdysvaltain keskuspankki vähentää rahan painamista ensi vuoden alussa, kehittyvien markkinoiden paineet kasvavat entisestään. Syntyvä jälki on paljon pahempaa kuin se olisi voinut olla, jos maiden hallitukset olisivat ottaneet tämän vuoden varoituslaukauksen tosissaan.

Lähde: Viestintätoimisto Cocomms Oy.

Kommentoi
Ylös
>