Markkinakommentit

Osakekuplan riski kasvaa jos tulokset eivät parane

osakekuplaLänsimaissa ja erityisesti euroalueella pörssikehitys on ollut kuluvana vuonna yllättävänkin vahvaa. Voiko nousutrendi jatkua vielä ensi vuonna?

FIM sijoituspalvelutalon johtajan Vesa Engdahlin mukaan osakkeiden kurssinousu on perustunut ennen kaikkea osakkeiden arvostuskertoimien nousuun, eikä positiiviseen tuloskehitykseen.

Esimerkiksi euroalueella osakkeiden kurssinousu ei ole tänä vuonna tapahtunut lainkaan yritysten tuloskasvun tukemana – ainoastaan arvostuskertoimet ovat venyneet ylöspäin, Engdahl kirjoittaa FIM:n markkinakatsauksessa.

Arvostuskertoimet eivät kuitenkaan ole kohtuuttoman korkeita. ”Keskeiset länsimaiden osakemarkkinat eivät ole enää halpoja suhteessa yritysten tekemiin tuloksiin. Toisaalta arvostukset eivät mielestämme ole kohonneet yhdelläkään keskeisistä markkinoista niin korkeiksi, että ne olisivat este kurssinousun jatkumiselle”, Engdahl kertoo.

Jotta osakekurssit voisivat jatkaa nousuaan, tulisi kuitenkin tuloskehityksen olla positiivista.

”Kuljettaessa kohti vuotta 2014 osakekurssien nousu vaatii kuitenkin tuekseen yritysten tuloskasvua. Muussa tapauksessa vaarana on arvostus- ja hintakuplan syntyminen osakemarkkinoilla.”

Vaarana on, että talouskasvuodotuksiin nähden yritysten tuloskasvuodotukset ovat Euroopassa liian optimistisia. Talouskasvu saattaa ollaeuroalueella hyvin hidasta ja vaivalloista, Engdahl toteaa.

Mahdollista onkin että markkinoilla tullaan näkemään lyhytaikainen korjausliike. Sen laukaisijana saattaa olla jälleen uutisotsikoihin nouseva USA:n velkakattokiistely. Lisäksi keskuspankki Fedin määrällisen elvytyksen alasajo, joka Engdahlin mukaan alkaa viimeistään 18. – 19.3. 2014 pidettävässä avomarkkinakomitean kokouksessa, tulee lisäämään hermostuneisuutta markkinoilla.

Mahdollinen korjausliike jäänee kuitenkin lyhytaikaiseksi, Engdahl arvioi.

Osakemarkkinoiden nousutrendi alkaa kuitenkin olla jo vaiheessa suhdannesykliä, joka historiallisesti on merkinnyt nousun loppumista.

”Vuonna 2009 alkanut syklinen nousumarkkina on kuitenkin etenemässä kypsään vaiheeseen. Yleensä sykliset nousut kestävät 3–5 vuotta, ja ensi vuoden aikana saavumme osakemarkkinoilla tälle viiden vuoden rajapyykille.”

Kommentoi
Ylös
>