Rahoitusteoriaa

Sijoittaja, mieti millaista riskiä otat

arvosijoittajan ansatYleensä korkeariskinen sijoituskohde on myös tuottavampi. Ei kuitenkaan aina.

Amerikkalainen varainhoitoyhtiö Servo osoittaa artikkelissaan, kuinka tärkeää sijoittajan on löytää tehokas tuoton ja riskin yhdistelmä.

Sijoitussalkun rakentaminen perustuu varainhoitoyhtiön mukaan kahteen tärkeään periaatteeseen. Ensinnäkin sijoittajan on hyväksyttävä että riskin ja tuoton välillä on yhteys. Korkeampi tuottovaatimus tuo mukanaan korkeamman riskin. Toiseksi, sijoittajan tulee ymmärtää millainen riski antaa parhaan tuoton pitkällä aikavälillä.

Ei siis ole yhdentekevää millaisella riskillä lisätuottoja haetaan.

Osakkeita valittaessa päävaihtoehdot ovat yleensä hyvässä tuloskunnossa olevien, suurten ja vakaiden yhtiöiden osakkeet sekä riskisempien pienten yhtiöiden osakkeet.

Korkosijoituksissa puolestaan päävaihtoehdot ovat pienemmän riskin valtionlainat ja suuremman riskin yrityslainat.

Kannattaako sijoittajan sitten ottaa lisäriskiä sijoittamalla pienten yhtiöiden osakkeisiin tai yrityslainoihin?

Servon laatima taulukko eri omaisuuslajien tuotoista on varsin mielenkiintoinen. Se nimittäin viittaa siihen, että aina suurempi riski ei palkitse sijoittajaa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty neljän Vanguard-rahastoyhtiön ETF-rahastojen tuotot pitkältä 15 vuoden ajalta sekä vuodelta 2008. Servo-yhtiö valitsi vuoden 2008 siksi että tuolloin finanssikriisi romahdutti useiden omaisuuslajien tuotot.

 

Portfolio15 vuoden vuosituotto2008 tuotto
Vanguard Total Stock Index (VTSMX)+5.1%-37.0%
DFA US Small Value Fund (DFSVX)+10.0%-36.8%
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund (VFITX)+5.9%+13.3%
Vanguard High-Yield Bond Fund (VWEHX)+5.9%-21.3%

 

Osakesijoituksissa riskinotto on ollut kannattavaa. Korkeamman riskin pienten yhtiöiden ETF-rahasto on tuottanut 15 vuoden aikana 4,9 prosenttia enemmän vuositasolla kuin suuriin yhtiöihin painottuva Vanguard Total Stock Index –rahasto. Tämä siis siitä huolimatta että pienten yhtiöiden rahaston tuottojen volatiliteetti on korkeampi.

Lisäksi pienten yhtiöiden rahaston romahdus vuonna 2008 oli jopa hiukan alhaisempi kuin suurten yhtiöiden romahdus samana vuonna.

Pienet yhtiöt ovat siis tarjonneet parempaa tuottoa kuin suuret yhtiöt – ja kaiken lisäksi vielä pienemmällä riskillä.

Korkosijoituksissa tilanne on vieläkin erikoisempi.

Korkeampi riskinotto ei ole korkosijoituksissa näyttänyt lainkaan kannattavalta. Sekä pienemmän riskin valtionlainarahaston että suuremman riskin yrityslainarahaston tuotto on 15 vuoden ajanjaksolla keskimäärin 5,9 prosenttia vuodessa. Yrityslainojen suurempi riski ei ole siis tuonut sijoittajalle lisähyötyä tuotoissa.

Lisäksi kriisivuonna 2008 yrityslainojen ja valtionlainojen tuotot käyttäytyivät hämmästyttävän eri tavalla. Yrityslainojen tuotot romahtivat vuonna 2008, mutta valtionlainarahasto tuotti yli 13 prosenttia. Vuoden 2008 tuottoero valtionlainarahaston ja yrityslainarahaston välillä on lähes 35 prosenttia.

On kuitenkin muistettava, että historiallinen tuotto tai riski ei ole tae tulevasta tuotosta tai riskistä. Servo-yhtiön esimerkit kuitenkin osoittavat, että sijoittajan kannattaa miettiä tarkoin millaista riskiä kannattaa ottaa. Kaikenlainen riskinotto ei ole välttämättä kannattavaa.

Kommentoi
Ylös
>