Osakeanalyysit

Morningstar: Halvat osakkeet käyvät vähiin

osakeanalyysiSijoitustutkimusyhtiö Morningstarin analyysin mukaan Helsingin pörsssin osakkeista jo yli puolet on yliarvostettuja. Alihintaiset osakkeet ovat selkeä vähemmistö.

Morningstar on analysoinut Helsingin pörssin osakkeita oman kvantitatiivisen analyysinsa perusteella. Sen pohjana ovat yritysten tilinpäätöshistoria ja vertailu vastaaviin yhtiöihin. Lukujen avulla sijoitustutkimusyhtiö on laskenut pörssiyhtiöille käypän arvon. Mornigstarin menetelmässä tärkeässä roolissa on yhtiön kilpailuasema eli kyky tehdä markkinoita korkeampaa tulosta.

Tammikuun 20. päivän 2014 osakekurssien perusteella Helsingin pörssin keskimääräinen yhtiö oli noin kuusi prosenttia kalliimpi kuin Morningstarin laskema käypä arvo.

Tarkasteltavista 122 yhtiöstä 68 eli yli puolet oli Morningstarin mittarien perusteella yliarvostettuja. 40 yhtiötä oli arvostettu maltillisesti. Vain 14 oli aliarvostettuja.

Kokonaisuutena tilanne ei ole muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana.

”Tarkastelimme Helsingin arvostuksia artikkelissamme samoilla mittareilla viimeksi heinäkuussa 2013. Tuolloin mediaaniyhtiö oli viisi prosenttia yliarvostettu ja keskimääräinen yhtiö seitsemän prosenttia”, Morningstar kertoo sivuillaan.

Erityisesti suurten yhtiöiden arvostustastot ovat nousseet. Markkina-arvoltaan suurimman kymmenen yhtiön arvostus oli keskimäärin 9,6 prosenttia yli yhtiöiden laskennallisen käyvän arvon, Morningstar kertoo.

Sijoitustutkimusyhtiön johtopäätös on tyly: ”Yksikään suurimmista 20 yhtiöstä ei näyttäisi Morningstarin kvantitatiivisten mittarien perusteella olevan huokea nykykurssillaan.”

Kommentoi
Ylös
>