Tunnusluvut

Korkea osinkotuotto voi olla ansa

Korkotaso on ollut Suomessa ja muissa länsimaissa jo useita vuosia hyvin alhainen. Viime kuukausien aikana jopa Euroopan kriisimaiden velkakirjojen tuotot ovat laskeneet. Esimerkiksi Espanjan viiden vuoden velkakirjan tuotto on enää hieman yli 4 prosenttia.

Tällaisessa sijoitusympäristössä korkeaa osinkotuottoa tarjoavien yritysten osakkeet saattavat vaikuttaa sijoittajista houkuttelevilta vaihtoehdoilta alhaisen tuoton korkoinstrumentteihin verrattuna.

Korkea osinkotuotto ei ole hyvän sijoituksen tae

Korkea osinkotuotto saattaakin olla hyvä vakaan tuoton lähde – mutta ei aina. Korkeaan osinkotuottoon saattaa joissakin tapauksissa liittyä riskejä.

Divident Opportunities -verkkolehti varoittaa korkean osinkotuoton vaaroista.

Monet korkeaa osinkotuottoa tarjoavat yhtiöt ovat niitä, joilla on takanaan pitkä liiketoimintahistoria ja vakaa kassavirta. Tällainen yhtiö Helsingin pörssissä on esimerkiksi kauppaketju Kesko.

Joissakin tilanteissa yhtiön tarjoama kaksinumeroinen osinkotuotto saattaa kuitenkin olla seurausta yhtiön ongelmista.

Jos yhtiön osinkotuotto on hyvin korkea, se saattaa yksinkertaisesti johtua siitä, että sijoittajat odottavat yhtiön leikkaavaan tulevaa osinkoaan. Toteutuneen osingon ja nykyisen pörssikurssin suhteena laskettu osinkotuotto voi siis olla korkea johtuen laskeneesta osakekurssista suhteessa toteutuneeseen osinkoon.

Esimerkiksi vuoden 2011 lopussa amerikkalaisen S&P-indeksin ja eurooppalaisen Bloomberg Europe 500 indeksin osakkeista yli 10 prosentin osinkotuotto oli 11 osakkeella. Vuoden kuluttua näiden 11 osakkeen markkina-arvo oli noussut keskimäärin vain vaivaiset 4,5 prosenttia, kun S&P-osakeindeksi oli kokonaisuutena noussut yli 16 prosenttia ja Bloomberg Europe -indeksi oli noussut lähes 20 prosenttia.

Etsi osingon kasvattajia

Osinkosijoittajien on siis syytä seurata muitakin mittareita kuin toteutuneen osingon avulla laskettua osinkotuottoa. Parhaat osinkotuotot eivät pitkällä aikavälillä synny välttämättä niistä yhtiöistä joiden tämän hetken osinkotuotto on korkea, vaan niistä jotka tarjoavat tasaisesti nousevaa osinkoa.

Divident Opportunities käyttää esimerkkinä Procter & Gamble -yhtiötä. Sen osinkotuotto oli vain alle 3 prosenttia viimeisen 10 vuoden aikana vaikka se kasvatti sijoittajille maksettavia osinkoja tuona aikana 173 prosenttia!

Procter & Gamble siis kasvatti maksettavia osinkoja 10 kertaa 10 vuoden aikana, ja silti osinkotuotto oli alhainen. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että joka kerta kun yhtiö kasvatti osinkoa, sijoittajat innostuivat yhtiön osakkeista lisää, mikä nosti osakkeen markkina-arvoa. Tämä markkina-arvon nousu piti osinkotuoton alhaisena.

Alhaisella osinkotuotto ei siis ollut tässä tapauksessa mikään ongelma, koska pitkäaikaiset sijoittajat saivat tästä tasaisesti osinkoja lisäävästä yhtiöstä 10 vuoden aikana yhteensä 121 prosentin tuoton.

Alkuperäiselle 10 vuoden takaiselle markkina-arvolle sijoittajat saivat 6,6 prosentin efektiivisen vuosituoton.

Tuotto syntyi siten etupäässä arvonnoususta, joka johtui tasaisesti kasvavasta osingosta.

Kommentoi
Ylös
>