Markkinakommentit

Korkosijoittaja, muista korkosalkun hajautus

Rahastoyhtiö BlackRockin mukaan keskuspankkien erilaiset linjaukset lisäävät joukkolainamarkkinoiden volatiliteettia. Tästä syystä korkosijoitusten hajauttaminen on tänä vuonna erityisen tärkeää.

Lähtötilanne korkomarkkinoilla on tänä vuonna viime vuotista parempi. Näin uskoo joukko BlackRockin kokeneita varainhoitajia. Hajauttaminen ja joustavuus ovat korkosijoittajille olennaisia vuonna 2014, sillä odotettavissa on volatiliteetin nousua.

BlackRockin korkoasiantuntijat Stephen Cohen, Benjamin Brodsky ja Owen Murfin kertoivat vuoden 2014 korkonäkemyksistään viime viikolla Lontoossa.

BlackRockin korkosijoitusten päästrategi Stephen Cohen kommentoi: ”Hajautus oli tärkeää korkomarkkinoilla jo viime vuonna markkinoiden reagoidessa velkatason laskemiseen ja keskuspankkien linjauksiin. Jatkossa menestyksekkään korkosalkun rakentamisessa on tärkeää olla joustava ja pystyä siten hyödyntämään markkinoiden volatiliteettia ja muita mahdollisuuksia.”

Kehittyneiden talouksien keskuspankkien linjaukset eroavat huomattavasti toisistaan. Tämä kasvattaa BlackRockin arvion mukaan volatiliteettia korkomarkkinoilla. Toisin kuin Yhdysvalloissa BlackRock odottaa EKP:n pitävän tänäkin vuonna korkotason alhaisena, koska Euroopan talouden kasvu ja inflaatio pysyvät matalalla.

Isossa-Britanniassa valtion obligaatioiden odotetaan olevan alttiita talouskasvulle, mikä asettaa haasteita Englannin keskuspankin ohjeistukselle. Japanin keskuspankin rahapolitiikan odotetaan kehittyvän edelleen vastakkaiseen suuntaan kuin Yhdysvaltojen, ja pankin odotetaan kasvattavan joukkovelkakirjojen osto-ohjelmaansa.

BlackRock suosii yritysluottoja valtioiden velkakirjojen sijaan, sillä yritysten maksukyvyttömyysriskin odotetaan pysyvän tänä vuonna matalana suotuisan rahoitustilanteen vuoksi.

Tapahtumariskit kuitenkin kasvavat, kun Yhdysvalloissa vakavaraiset yritykset alkavat ottaa uudelleen lainaa ja suosia osakkeenomistajia velkakirjojen haltijoiden sijaan.

Kommentoi
Ylös
>