Markkinakommentit

Sijoittaja, osakkeet ylipainoon näille markkinoille

nousumarkkina sijoittaminenNordea uskoo edelleen osakemarkkinoiden nousuun. Pankki suosittaa ylipainottamaan erityisesti kahta Aasian osakemarkkinaa.

Nordea suosittaa osakkeiden viime vuoden kovasta nousuvaihteesta huolimatta edelleen ylipainottamaan osakkeita.

Maailman talous on alkavana vuonna USA:n vedolla vähitellen kiihdyttämässä kasvutahtiaan, vaikka alueiden väliset erot tulevat korostumaan jatkossa, Nordea toteaa markkinakommenteissaan.

Eivätkä nousevat korotkaan ole kasvun esteenä. ”Korot ovat edelleen historiallisen matalia, vaikka Yhdysvalloissa korkojen suunta on lyhyellä tähtäimellä ylöspäin”, Nordea toteaa. Lisäksi osakemarkkinoiden arvostus ei ole vielä korkea.

Maailman osakemarkkinoista pankki nostaa suosikeikseen kaksi Kauko-Idän markkinaa.

Maailman toiseksi suurimman talouden, Kiinan erityinen haaste on Nordean mukaan ylläpitää rivakkaa kasvuvauhtia samalla, kun uudistuksia toteutetaan.

”Talousuudistukset voivat aiheuttaa hieman kuoppia matkalle, mutta ne ovat joka tapauksessa juuri sitä, mitä Kiinassa tarvitaan talouden ja tulosten kasvun vakiinnuttamiseksi.”

Lisäksi kiinalaisosakkeiden arvostus on selvästi oman historiansa ja vertailukohtien alapuolella, Nordea painottaa.

Japanin etuna on puolestaan maan harjoittama aggressiivinen elvytyspolitiikka, joka tukee osakemarkkinoita. ”Jenin heikentymisen myötä selvästi parantunut japanilaisyhtiöiden kilpailukyky aiheuttaa harmaita hiuksia niiden kanssa kilpaileville Kaukoidän yhtiöille, selvimmin Etelä-Koreassa”; Nordea toteaa.

Japani on siis ultrakeveällä rahapolitiikalla onnistunut painamaan jenin ulkoista arvoa alaspäin, ja näin onnistunut parantamaan maalle tärkeän vientisektorin kilpailukykyä.

Uskalias talouspoliittinen kokeilu ei kuitenkaan ole vailla riskejä.

Nordean mukaan ratkaisevaa on se, miten Japanin hallitus onnistuu vaimentamaan huhtikuussa voimaan tulevan arvonlisäveron noston vaikutuksia kulutukseen. Keveä rahapolitiikka saattaa päästää myös inflaatiopeikon jylläämään.

”Se, pääseekö Japani tavoittelemalleen kahden prosentin tasolle, riippuu pitkälti siitä, lähtevätkö palkat vihdoin nousuun.”

Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat Nordealle edelleen alipainossa, mutta alipainoa voidaan pankin mielestä hieman jo pienentää. USA:n pörssiyhtiöiden tuloskehitys on edelleen vahvaa, eikä maan keskuspankin vähentyvä rahapolitiikan elvytys ole juurikaan hidastanut osakemarkkinoiden hyvää juoksua.

Kommentoi
Ylös
>