Yritysuutiset

UPM ylitti odotukset reippaasti

Lähde: UPM Oyj.

Lähde: UPM Oyj.

Metsäyhtiö UPM:n viime vuoden viimeisen neljänneksen tulos ylitti selvästi analyytikoiden konsensusennusteet. Antaako tulosyllätys vielä nostetta yhtiön rajusti nousseelle pörssikurssille?

Thomson Reutersin tietokannan mukaan analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 0,21 euron osakekohtaista tulosta viimeiseltä kvartaalilta. Toteutunut oikaistu osakekohtainen tulos oli kuitenkin peräti 0,27 euroa osakkeelta.

Kannattavuus parani myös vertailukauteen verrattuna, sillä vuoden 2012 osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa viimeisellä kvartaalilla.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 207 miljoonaa euroa (146 miljoonaa euroa Q4/2012).

Tehostamistoimet purevat

Tulosparannuksen taustalla olivat säästöt. Yhtiö kertoo tilinpäätöstiedotteessaan, että 48 prosenttia tavoitelluista 200 miljoonan euron vuotuisista säästöistä saavutettiin viimeisellä kvartaalilla.

UPM:n liikevaihto laski 3 prosenttia vertailujaksoon verrattuna. Syynä liikevaihdon laskuun olivat alentuneet toimitusmäärät ja hinnat.

”Vuoden 2013 viimeinen neljännes oli tyydyttävä päätös vuodelle, joka alkoi reippaassa vastatuulessa. Vuosineljänneksen tulos oli kuluneen vuoden paras osaksi kausivaihteluiden ansiosta, mutta suurelta osin myös vuoden aikana tekemiemme parannustoimenpiteiden ansiosta”, kertoi UMP:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Näkymät kohentumassa

Metsäyhtiön lähiajan näkymät ovat vakaan myönteiset.

Yhtiö odottaa Euroopan talouskasvun säilyvän alhaisena vuonna 2014, mutta parantuvan kuitenkin viime vuoden tasosta. Yhdysvaltojen ja kehittyvien markkinoiden talouskasvun UPM odottaa edelleen kehittyvän Eurooppaa suotuisammin.

Maailmantalouden kasvu tukee UPM:n tuotteiden kysynnnän kasvua.

”Tällaisen taloudellisen toimintaympäristön arvioidaan tukevan maailmanlaajuisten sellu- ja tarramateriaalimarkkinoiden sekä paperin kysyntää Aasiassa. Euroopan taloustilanteen hienoinen parantuminen voi lieventää jo kaksi vuotta jatkunutta kysynnän heikkenemistä Euroopan graafisten paperien markkinoilla ja edistää puutuotteiden kysyntää Euroopassa”, yhtiö kertoo.

UPM:n hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osaketta kohti 24. huhtikuuta 2014. Osinko olisi siis saman suuruinen kuin viime vuonna.

Onko osakkeessa vielä nousuvaraa?

UPM.n osakkeen kurssi on noussut rajusti viimeisen puolen vuoden aikana. Kurssinousua on tänä aikana tullut peräti 48 prosenttia.

Analyytikoiden ennusteet kurssikehityksestä eivät lupaile kurssinousulle enää jatkoa. Thomson Reutersin mukainen konsensusennuste metsäyhtiön osakkeelle on 11,75 euroa, mikä on hyvin lähellä osakkeen nykykurssia.

Yhtiön tekemä selvästi ennusteita parempi tulos saattaa muuttaa analyytikoiden suosituksia ja osakkeen tavoitehintoja.

Toteutuneella koko vuoden osakekohtaisella tuloksella laskettu P/E kerroin on kuitenkin jo lähes 20x. Suhteutettuna metsäteollisuuden maltillisiin kasvunäkymiin, ei arvostuskerroin ole enää alhainen.

Kommentoi
Ylös
>