Markkinakommentit

Yritysten kassa on avain riskiomaisuuslajien kasvuun vuonna 2014

sijoitustuototVarainhoitoyhtiö Standard Life Investments uskoo, että maailman osakemarkkinat voivat nousta, jos yritysten tulokset ovat odotetulla tasolla ja yritykset investoivat käteisvaransa.

Uusimmassa Global Outlook -katsauksessa Standard Life Investmentsin pääjohtaja Keith Skeoch toteaa: ”Osakkeiden ja kiinteistöjen kaltaiset riskipitoiset omaisuuslajit voivat edetä edelleen talouden myötätuulessa. Elpymisen vauhtia määrittää kuitenkin se, missä määrin yritykset ottavat vastuuta ja panevat käteisensä työhön kasvun luomiseksi.”

Yhdysvaltain yritysten investointien elpyminen vuonna 2014 osoittaa, että nousu on kestävää ja lisää luottamusta sijoitustuottoihin. Tämä voi myös olla fuusioiden vuosi, jos suuret yritykset käyttävät varojaan houkuttelevien pienempien yhtiöiden ostoon”, hän lisää.

Fiinanssimarkkinoita kiskotaan vastakkaisiin suuntiin.

Kiskojina on yhtäältä koheneva maailmantalous, toisaalta huolet poliittisista päätöksistä, rakenneuudistuksista ja politiikasta. Standard Life Investmentsin näkemys on kuitenkin edelleen, että yritykset pystyvät tuottamaan positiivisia kassavirtoja vuonna 2014.

Maailman osakemarkkinoilla arvot ulottuvat kohtuullisista melko kalliisiin. Tämä tilanne on perusteltu nykyisessä kannustavassa poliittisessa ympäristössä; lisäksi voittojen odotetaan kasvavan.

Standard Life Investment painottaa sijoituksissaan osakkeita ja kiinteistöjä. Paino on neutraali luotoissa, kehittyvien markkinoiden lainoissa ja käteisessä. Valtioiden joukkolainoissa painotus on kevyt.

Yhtiö suosii osakemarkkinoista Yhdysvaltoja, Isoa-Britanniaa ja Japania, missä näkyy ennuste yritysten tuottojen kasvusta ja kotimaisesta kysynnästä vuonna 2014.

Lähde: Cocomms Oy

Kommentoi
Ylös
>