Asunnot ja kiinteistöt

Asunnon hankintaan tulossa lainakatto

AsuntomarkkinatValtiovarainministeriö on antamassa lakiesityksen lainakatosta, jonka mukaan pankki saisi myöntää asunnon hankintaan lainaa enintään 90 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta.

Valtiovarainministeriö on valmistellut tänä keväänä annettavaa pankkilainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa lakiehdotusta, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Lakiehdotukseen sisältyy säädöksiä koskien asuntolainojen enimmäisluototusastetta eli ns. lainakattoa. Lainakatto asettaa rajoitteita pankin myöntämän luoton määrälle suhteessa luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arvoon

Lakiehdotuksen mukaan pankki saa myöntää asunnon hankintaa varten lainaa enintään 90 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta, ministeriö kertoo.

Käytännössä vaatimus tarkoittaa, että asunnonostajalla olisi oltava vähintään 10 prosentin omarahoitusosuus tai asunnon lisäksi omarahoitusosuutta vastaava määrä muita hyväksyttäviä vakuuksia. Lainakatto olisi voimassa pysyvästi suoraan lain nojalla.

Ensiasuntoa hankittaessa lainakatto olisi ehdotuksen mukaan 95 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta, eli vaadittava omarahoitusosuus puolittuisi 5 prosenttiin.

Valtioneuvoston tarkoituksena on antaa lopullinen lakiesitys maalis-huhtikuussa 2014. Lainakaton ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 heinäkuun alusta lukien. Ensiasunnon hankintaa tai asunnonvaihtoa suunnittelevilla on siten yli kaksi vuotta aikaa varautua lainakaton voimaantuloon.

Lakiehdotus antaisi lisäksi Finanssivalvonnalle valtuudet tiukentaa laissa säädettyä yleistä lainakattoa tilanteessa, jossa asuntomarkkinat uhkaavat ylikuumentua tavalla, joka vaarantaa kansantalouden tai rahoitusmarkkinoiden vakauden. Finanssivalvonta voisi alentaa lainakattoa edelleen korkeintaan 10 prosenttiyksiköllä, jolloin enimmäisluototussuhde voisi poikkeustilanteessa alentua aina 80 prosenttiin asti (85 prosenttiin ensiasuntojen kohdalla).

Valtiovarainministeriön mukaan lainakaton tarkoituksena on ehkäistä erityisesti asuntomarkkinoiden mahdollisesta ylikuumenemisesta aiheutuvia kokonaistaloudellisia riskejä.

”Kuten Suomen kokemukset 1990-luvun alkuvuosilta sekä Irlannin ja Espanjan tapahtumat viimevuosina osoittavat, tällaiset riskit voivat hallitsemattomasti kasvaessaan johtaa vakaviin makrotaloudellisiin ongelmiin. Muun muassa Kansainvälinen valuuttarahasto ja Euroopan Keskuspankki ovat kehottaneet valtioita ottamaan käyttöön tällaisia rahoitusmarkkinoiden ohjausvälineitä”, ministeriö toteaa.

Kommentoi
Ylös
>