Makrotalous

Heikko jeni ei paranna Japanin ongelmia

Jenin romahduksella on vain vähäinen vaikutus Japanin vientiin. Varainhoitoyhtiön Standard Life Investmentsin mielestä Japanin päättäjien pitäisi ottaa tämä merkkinä siitä, että maassa tarvitaan lisää uudistuksia ‒ sekä julkishallinnossa että yrityksissä.

Uusin Global Perspective -katsaus tutkii, miksi jenin äskettäinen reipas devalvoituminen ei vaikuttanut juurikaan Japanin vientiin. Analyysi osoittaa taustalla vaikuttavan useita pitkän aikavälin tekijöitä.

Raportti korostaa, että laajat rakenteelliset uudistukset on nähtävä yhtä tärkeinä Japanin ulkoisen kilpailukyvyn palauttamiselle kuin maan oman talouden elpymiselle. Näitä uudistuksia ovat mm. muutokset verojärjestelmään, työmarkkinajärjestöihin, innovaatiopolitiikkaan, tuotemarkkinasääntelyyn ja hallintotapaan.

Jos Shinzo Aben uudistusten “kolmas nuoli” ei tuota tuloksia, on epätodennäköistä, että Japanin viennin markkinaosuuden laskua saadaan katkaistua, olipa valuutan suunta mikä tahansa. Tämä vaikuttaa kotimarkkinoiden kasvuun ja siten japanilaisiin yhtiöihin tehtyihin sijoituksiin.

“Japanin heikko vienti Aben hallinnon aikana viittaa siihen, että maan ongelmat on diagnosoitu väärin”, sanoo Standard Life Investmentsin pääekonomisti Jeremy Lawson.

Pitkällä aikavälillä rakenteelliset uudistukset ovat avainasemassa viennin tukemisessa. Samoin ne auttavat kotimarkkinoita kasvamaan ja edistävät sijoituksia japanilaisiin yhtiöihin. Valuutan devalvointi voi olla vain tilapäisratkaisu.

“Japanin kokemuksista kannattaa ottaa oppia sellaisissa maissa, joissa devalvointia harkitaan hätäkeinona kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Vaikka devalvoinnilla voidaan pehmentää ulkoisia sokkeja tehokkaasti, pitkällä aikavälillä se ei paranna elintasoa tai hidasta vientimarkkinaosuuden pienenemistä varsinkin, kun varsinaiset ongelmat ovat talouden tarjontapuolella.”

Katsaus löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä:

http://pdf.standardlifeinvestments.com/exported/pdf/GS_Perspective/GS_Perspective_M02_14.pdf

Kommentoi
Ylös
>