Sijoitusideat

HKScan tuotti pettymyksen – osakkeessa silti nousupotentiaalia

Elintarvikeyhtiön vuoden 2013 viimeisen kvartaalin kannattavuus oli odotettua heikompi. Yhtiön tasepohjainen arvostustaso on silti houkuttelevan alhainen.

Yhtiön neljännen neljänneksen raportoitu liikevoitto jäi 15,2 miljoonaan euroon, kun se vertailukaudella oli lähes 22 miljoonaa euroa. Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,1 (vertailukaudella 15,5) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,7 (vertailukaudella2,3).

Osakekohtainen tulos oli viimeisellä neljänneksellä 0,10 (vertailukaudella 0,27) euroa, mikä jäi konsensusennusteita alhaisemmaksi.

HKScan arvioi, että vuoden 2014 vertailukelpoinen liikevoittomarginaali on 1 – 2 prosenttia ja viimeinen neljännes on vahvin. Vuonna 2013 vastaava vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 0,5 prosenttia.

Yhtiön hallitus esittää maksettavaksi osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, mikä on sama kuin vuoden 2012 tuloksesta maksettu osinko.

Kireä kilpailu syö kannattavuutta

Tulosta painoivat alas Suomen ja Tanskan odotettua heikompi kannattavuus. Puolassa ja Baltiassa yhtiö pääsi odotettuihin kannattavuuslukuihin.

”Koko vuoden 2013 osalta olen erittäin tyytyväinen hyvään työhön, jota on tehty rahavirran ja taseen vahvistamiseksi, ja Baltiassa ja Puolassa saavutettuun kannattavuuteen. Ruotsi nousi takaisin tekemään tulosta, mutta vielä on tehtävä enemmän, jotta kannattavuus saadaan hyväksyttävälle tasolle. Suomen ja Tanskan kannattavuustasot olivat suurimmat pettymykset”, yhtiön toimitusjohtaja Hannu Kottonen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön mukaan kysyntä sekä Kuluttaja- että Away from Home -liiketoiminnoissa, erityisesti viennissä, oli matalammalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä.

Yhtiön kannattavuutta rasittaa kova hintakilpailu kaikilla markkinoilla.

”Koska markkina-alueiden tarjontaa ei saatu sopeutettua tilanteeseen riittävän nopeasti, hintakilpailu oli kovaa kaikilla markkinoilla. Taantuman jatkuminen laski kuluttajien ostovoimaa, ja johti kysynnän siirtymiseen hinnaltaan edullisempiin tuotteisiin. Lisäksi kaupan omat tuotemerkit kasvattivat osuuttaan kokonaismarkkinasta.”

Osakkeen arvostustaso alhaalla

Handelsbanken näkee HKScanin osakkeessa tulospettymyksestä huolimatta nousupotentiaalia.

Pankin näkemyksen mukaan elintarvikeyhtiön arvostustaso on houkutteleva. Yhtiön hinta suhteessa kirja-arvoon on vain hieman yli 0,5x. Tasepohjainen arvostus on selvästi – Atriaa lukuun ottamatta – verrokkeja alhaisempi.

Yhtiössä on Handelsbankenin mukaan nousupotentiaalia, kunhan yhtiön näkymiin liittyvä epävarmuus vähenee. Yhtiön on kuitenkin pankin mukaan toteutettava rakenteellisia muutoksia tuloksen nostamiseksi.

Kommentoi
Ylös
>