Valuuttakurssit

Kehittyvillä valuuttamarkkinoilla pahin myyntiryntäys viiteen vuoteen

Kehittyvien talouksien valuuttamarkkinoiden alkuvuoden turbulenssista huolimatta Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management pitää ylipainon kyseisten markkinoiden osakkeissa.

Osakemarkkinat laskivat jyrkästi tammikuussa – kehittyvien markkinoiden osakkeet etunenässä.

Merkit Kiinan taloudellisista jännityksistä sekä useiden kehittyvien talouksien valuuttojen romahdukset hermostuttivat sijoittajia, toteaa Pictet Asset Management uusimmassa Barometer-katsauksessaan.

Tunnelmaan vaikuttivat vahvasti myös Argentiinan päätös devalvoida, poliittiset ja sosiaaliset selkkaukset Turkissa ja Ukrainassa sekä viitteet siitä, että Kiinan pankkijärjestelmään kohdistuu yhä enemmän paineita.

Markkinoiden levottomuutta lisäsi myös se, että Yhdysvaltain keskuspankki ei näyttänyt välittävän kuohunnasta. Se ilmoitti jatkavansa elvytyksen supistamista ja leikkaavansa kuukausittaisia joukkolainaostoja edelleen 10‒65 miljardia dollaria.

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden, joukkolainojen ja valuuttojen myyntiä leimasi selvä hajautuminen yksittäisten markkinoiden tuotoissa. Tämä viittasi siihen, että sijoittajat kiinnittivät suurta huomiota kunkin kehittyvän maan ominaispiirteisiin.

Kehittyvillä valuuttamarkkinoilla nähtiin pahin myyntiryntäys viiteen vuoteen. Pahimmin kärsivät Argentiinan peso (yli 10 %:n lasku verrattuna Yhdysvaltain dollariin), Etelä-Afrikan randi (noin 7 %), Venäjän rupla ja Turkin liira (yli 5 %). Kirjon toisessa päässä Intian ja Indonesian rupiat pysyivät käytännössä ennallaan.

Sama kuvio toistui osake- ja joukkolainamarkkinoilla, joskin heikompana.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet olivat lopulta noin 30 % halvempia kuin kehittyneiden markkinoiden osakkeet P/E-luvulla mitattuna. Tämä on suurin väli sitten vuoden 2005 ja heijastaa sijoittajien huolta yritysten tuloksentekomahdollisuuksista aikana, jolloin Yhdysvallat todennäköisesti vähentää elvytystään ja Kiinan kasvu tasaantuu.

Korkomarkkinoilla kehittyneiden valtioiden joukkolainat nousivat, kun sijoittajat halusivat vähentää riskiään. Yhdysvaltain joukkolainat ja investointiluokan joukkolainat päätyivät myös plussalle. Paikallisen valuutan kehittyvien markkinoiden joukkolainat putosivat selvästi dollareissa mitattuna. Dollarimääräiset lainat taas pitivät hyvin pintansa Yhdysvaltain joukkolainojen nousun ansiosta.

Pictet Asset Management pitää edelleen ylipainon osakkeissa, sillä talouskasvu jatkaa nousuaan ja arvostukset pysyvät kohtuullisina. Varainhoitoyhtiö pitää ylipainon kehittyvien markkinoiden osakkeissa, sillä Pictet uskoo viennin kasvun kiihtyvän siellä. Japanilaiset osakkeet hyötynevät hallituksen elvytyspolitiikasta.

Pictet suosii syklisiä osakkeita edelleen, mutta laskee teknologia-alan neutraaliksi viime aikojen huonon menestyksen takia. Kertakulutushyödykkeet varainhoitoyhtiö nostaa neutraaliksi lähinnä arvostussyistä.

Paikallisen valuutan kehittyvien markkinoiden luotot Pictet nostaa neutraaliksi, sillä niiden lyhyen aikavälin näkymät ovat parantuneet.

Lähde: Cocomms Oy.

Kommentoi
Ylös
>