Rahastotietoa

Kotimaisissa sijoitusrahastoissa ennätyspääomat

Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli joulukuussa 2013 suurempi kuin koskaan aiemmin.

Sijoitusrahastojen rahastopääoma oli 75 miljardia euroa, kertoo Suomen Pankki Sijoitusrahastot 2013-vuosikatsauksessaan.

Rahastopääoman kasvu oli koko vuoden vahvaa, joskin se tasaantui edellisvuotisesta. Suomen Pankin mukaan sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat 8,6 miljardia euroa vuonna 2013, kun edellisvuonna pääomakanta kasvoi 11 miljardia euroa.

Kehitys oli vastaavanlaista myös muualla euroalueella, mutta rahastopääomakannan kasvu oli Suomessa nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin.

Suomalaiset vakuutuslaitokset ovat suurin kotimaisten rahastojen omistajataho. Vakuutuslaitokset omistavat Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomasta lähes neljänneksen.

Toiseksi suurin ryhmä ovat kotitaloudet, joiden omistus on lähes viidennes rahastopääomakannasta. kotitalouksien rahastosijoitukset olivat vuonna 2013 suurimmat neljään vuoteen.

Kommentoi
Ylös
>