Markkinakommentit

Kotimaisten osakkeiden tuottopotentiaali kasvussa

LähiTapiola Pankin mukaan Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön houkuttelevuus suhteessa korkosijoituksiin on kasvanut.

Pankki tarkastelee aamukatsauksessaan Helsingin pörssin suhteellista arvostusta (OMX HEX 25-indeksin yhtiöt) verrattuna korkosijoituksiin. Tarkastelu on tehty niin kutsutulla ylisuurten tuottojen –mallin avulla.

Suurimmille 25 kotimaiselle pörssiyhtiölle pankki laski osakeriskipreemion hyödyntäen yhtiöiden konsensusennusteita, oletuksia pitkän aikavälin kasvusta ja riskiä kuvaavasta beta-kertoimesta. Mitä korkeampi on riskipreemio, sitä edullisempi osake.

LähiTapiolan mukaan Suomen osakemarkkinoiden riskipreemio on nyt noin 6,1 prosenttia.

Osakemarkkinoiden riskipreemio on noussut verrattuna korkosijoituksiin ja erityisesti suhteessa korkea riskisiin high-yield yrityslainoihin.

Pankin vertailu osoittaa, että osakkeiden arvostustaso on houkutteleva jos niitä verrataan riskisiin korkosijoituksiin.

Kommentoi
Ylös
>