Rahoitusteoriaa

Kovemmat sijoitustuotot pienyhtiöiden osakkeilla

sijoittajaPienyhtiöiden pitkän aikavälin riskikorjatut tuotot ovat useiden tutkimusten mukaan kovempia kuin suuryhtiöiden tuotot. Mistä tämä johtuu?

Pienyhtiöiden on osoitettu useissa tutkimuksissa tuottavan suuryhtiöitä paremmin (ks. tutkimustuloksia tästä linkistä). Pienten yhtiöiden tuotot ovat olleet kovempia sekä suoraan tuottoina että niin sanottuina riskikorjattuina tuottoina.

Pienyhtiöt ovat siis tuottaneet paremmin kuin suuryhtiöt ilman että sijoittaja joutuisi ottamaan lisää riskiä. Tämä niin sanottu small cap –anomalia on yksi osoitus siitä, että markkinat eivät välttämättä ole kaikilta osin tehokkaat. Tehokkailla markkinoillahan ei millään tietyllä sijoitusstrategialla pitäisi olla mahdollista saada systemaattisesti muita strategioita parempia riskikorjattuja tuottoja.

Tutkimustulokset eivät ole kuitenkaan aivan yksiselitteisiä. Jotkut sijoitustutkijat väittävät, että pienyhtiöiden parempi tuotto perustuu niiden suuryhtiöitä alhaisempiin arvostuskertoimiin. Eli ylituottoja selittävä tekijä ei välttämättä olisikaan yrityksen koko vaan sen arvostuskerroin. Parhaat tuotot saataisiinkin siis suosimalla arvoyhtiöitä kasvuyhtiöiden sijaan, eikä suosimalla pienyhtiöitä.

Pienyhtiöiden paremmille tuotoille on olemassa kuitenkin loogiset teoreettiset perusteet. Esimerkiksi Evlin salkunhoitaja Marcus Björksten luettelee syyt, miksi pienten yhtiöiden sijoitussalkku tuottaa pitkällä aikavälillä suurten yhtiöiden salkkua paremmin.

Ensinnäkin pienyhtiöillä on yleensä paremmat kasvunäkymät. Kasvu heijastuu pitkällä aikavälillä tietenkin myös tulokseen ja sitä kautta yhtiön markkina-arvoon ja osinkojen kasvuun.

Pienyhtiöiden osakkeet ovat myös yleensä epälikvidejä, eli niiden vaihto pörssissä on alhainen. Sijoittajat vaativat alhaiselle likviditeetille vastineeksi paremman tuoton. Tästä syystä pienyhtiöiden arvostuskertoimet ovat usein suuryhtiöitä alhaisempia. Suuret sijoittajat eivät myöskään tästä syystä pysty sijoittamaan pienyhtiöihin.

Pienyhtiöistä saatavaa sijoittajatietoa on yleensä vähemmän saatavilla kuin suuryhtiöistä. Useita pienyhtiöitä ei seuraa eikä analysoi yksikään sijoitusammattilainen. Tästä tiedon määrän vähyydestä johtuen sijoittajat vaativat parempaa tuottoa – samalla tavalla kuin epälikvidisyydestäkin.

Kaiken lisäksi pienyhtiöiden tuottojen volatiliteetti eli tuottojen heilunta on kovempaa kuin suuryhtiöillä. Korkeampi volatiliteetti lisää sijoittajien tuottovaatimusta. ”Pitkäaikaiselle sijoittajalle tälläkään ei ole suurta merkitystä”, Björksten toteaa.

Kommentoi
Ylös
>