Sijoitusideat

Mandatum Life: Tällä toimialalla osakkeet edullisia

Öljyä joudutaan etsimään yhä enemmän syvältä meren pohjasta. Tämä tarjoaa kasvumahdollisuuksia seismisen alan yritysten kasvulle. Mandatum Lifen mukaan kyseisen toimialan yritysten arvostustasot ovat kasvupotentiaalista huolimatta erittäin alhaisia.

Maailman öljyvarannot ovat hupenemassa nopeammin kuin uusia löydetään. Tämä on ollut jo pidempään ongelma maailman öljy-yhtiöille.

Suurin osa uusista öljykentistä löytyy syvältä meren pohjasta, Mandatum Life toteaa sijoittajakirjeessään. Tämä luo liiketoimintamahdollisuuksia seismisen alan yrityksille.

Ala onkin kehittynyt viime vuosina valtavasti: ”Seismiset yhtiöt pystyvät nykyään tuottamaan huomattavan paljon parempaa geologista dataa öljy-yhtiöille ja sen seurauksena öljy-yhtiöt pystyvät paremmin kohdistamaan investointinsa maantieteellisesti oikeisiin paikkoihin”, Mandatum Life toteaa.

Seismisen alan teknisten vaatimusten kasvu on Mandatum Lifen mukaan johtanut siihen, että alalle tulo on merkittävästi vaikeampaa kuin aikaisemmin.

Tästä on puolestaan ollut seurauksena alan keskittyminen.”Samaan aikaan alan yritysjärjestelyt ovat johtaneet siihen, että kolmella suurimmalla pelurilla on noin 70 % markkinoista ja viidellä suurimmalla noin 90 %.”

Tästä huolimatta seismisen alan yritysten arvostustasot ovat alhaisia.

Mandatum Lifen mukaan suurin osa seismisistä yhtiöistä hinnoitellaan alle tasearvojen. Tämä on poikkeuksellista, koska tulevat vuodet näyttävät varsin hyviltä kysynnän ja tarjonnan suhteen.

”Jos tarjonta ei ole merkittävästi alhaisempi kuin mitä ennustetaan, ylittää kysyntä merkittävästi tarjonnan vuonna 2016, mikä johtaa vahvaan hinnoitteluvoimaan. Tällöin yhtiöiden nykyiset arvostustasot ovat todella edullisia.”

Kommentoi
Ylös
>