Sijoittajan verotus

PS-tili tarjoaa verohyötyjä kärsivälliselle sijoittajalle

Pitkäaikaissäästötili eli PS-tili on sijoittajalle yksinkertainen keino siirtää pääomaverotusta tulevaisuuteen. PS-tili sopii parhaiten niille jotka sijoittavat eläkepäiviä varten.

Yksi sijoittajan verosuunnittelua ohjaava tavoite on pääomaverojen vähentäminen ja niiden siirtäminen tulevaisuuteen. Pääomavero on Suomessa tällä hetkellä minimissään 30 prosenttia, joten on luonnollista, että sijoittajat hakevat aktiivisesti keinoja veron vähentämiseen.

Erilaisia keinoja verosuunnitteluun

Sijoittajan pääomaverotaakan pienentäminen tapahtuu yleisimmin kolmella eri tavalla.

Yksi mahdollisuus on siirtää varat sijoitusvakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen, jolloin myyntivoitot ja muut realisoidut sijoitustuotot ovat turvassa niin sanotussa sijoituskuoressa. Vasta kun varat otetaan kuoresta ulos, maksetaan pääomaverot.

Toinen mahdollisuus on sijoitusyhtiön perustaminen. Sijoitusyhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 20 prosenttia. Sijoitusyhtiön tulos syntyy sijoitussalkun arvonmuutoksista, ei realisoiduista myyntivoitoista. Sijoitusyhtiön mahdolliset hyödyt riippuvat monista tekijöistä, ja siksi sen perustamista on syytä harkita perusteellisesti.

Molempien ratkaisumallien ongelmana ovat kustannukset. Esimerkiksi sijoitusvakuutuksen hallinnointipalkkiot ja muut kulut saattavat olla selvästi suuremmat kuin siitä saatava verohyöty. Myös sijoitusyhtiöstä syntyy ylimääräisiä kuluja, kuten myös ylimääräistä vaivaa.

Kenties helpoin vaihtoehto pääomaverojen siirtämiseksi tulevaisuuteen on PS-tili. Tämä vaihtoehto on varteenotettava erityisesti niille sijoittajille, jotka kartuttavat sijoitusvarallisuuttaan eläkepäiviään varten.

Mikä on PS-tili?

PS-tili on säästämistili, jonka avaamisesta on sovittu esimerkiksi pankin, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen kanssa. PS-tilin säästämissopimuksessa määritellään muun muassa, kuinka maksuja maksetaan, mihin varoja sijoitetaan sekä minkälaisia riskejä sijoituksissa otetaan.

PS-tilin avannut säästäjä voi siirtää tilille varojaan, jonka jälkeen palveluntarjoaja siirtää varat sovitulla tavalla erilaisiin sijoituskohteisiin. Sijoituskohteet voivat olla talletusten ja rahasto-osuuksien lisäksi myös suorat osakesijoitukset.

Juuri mahdollisuus suoriin osakesijoituksiin onkin yksi PS-tilin eduista verrattuna moniin sijoitusvakuutuksiin tai kapitalisaatiosopimuksiin nähden. Tosin kaikki PS-tilien palveluntarjoajat eivät anna mahdollisuuksia suoriin osakesijoituksiin, jotkut eivät edes rahastosijoituksiin.

PS-tilin verohyödyt

Verohyöty syntyy siitä, että PS-tilin kautta tehtyjä sijoitustuottoja ei veroteta säästämisaikana, vaan PS-tilille säästetyt varat verotetaan pääomatuloina vasta kun niitä aikanaan nostetaan tililtä omaan käyttöön.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sijoittaja pystyy PS-tilin sisällä muuttamaan salkun eri sijoituskohteiden painoja ilman, että myyntivoitoista maksettaisiin pääomaveroa.

PS-tili tarjoaa siis saman verottoman sijoitussalkun rebalansoinnin mahdollisuuden kuin sijoitusvakuutus tai sijoitusyhtiö.

Mutta PS-tili tili tarjoaa myös toisen verohyödyn.

PS-tilille säästävä sijoittaja voi vähentää kaikista vuoden aikana tekemistään eläkesäästöistä (ps-tili ja vapaaehtoinen eläkevakuutus yhdessä) enintään 5 000 euroa pääomatuloistaan.

Tämä 5 000 euron vähennys mahdollistaa siten 1 500 euron vähennyksen maksettaviin veroihin, jos pääomatulojen veroprosentti on 30. Yli 40 000 euroa ylittävistä pääomatuloista on veroprosentti 32, jolloin verohyöty nousee 1 600 euroa vuodessa. Piensijoittajalle tämä on merkittävä verohyöty.

Jos PS-säästäjällä ei ole pääomatuloja tai pääomatulot eivät riitä maksujen vähentämiseen, 30 prosenttia vähentämättä jääneestä määrästä voidaan vähentää erityisenä alijäämähyvityksenä ansiotulosta menevästä verosta.

On kuitenkin syytä huomata, että PS-tilin 1500 tai 1600 euron vuosittainen verohyöty tarkoittaa vain pääomatuloverojen siirtämistä tulevaisuuteen, ei lopullista verovähennystä.

PS-säästäjä nimittäin maksaa pääomaveroa koko kertyneestä pääomasta (sijoitukset + tuotot) sitä mukaa, kun PS-tililtä eläkeiässä varoja nostetaan.

Se 5000 euron verohyöty jolla PS-tilejä (ja erityisesti eläkevakuutuksia) markkinoidaan, on siis jossain määrin näennäistä.

Kärsivällisen sijoittajan sijoitustuote

PS-tilin ehkäpä keskeisin varjopuoli on, että sen varat ovat hyödynnettävissä vasta eläkeiässä.

Ennen 1.1.2013 solmituissa PS-tilisopimuksissa eläkeiän on oltavan vähintään yleinen vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä, nykyisin 63 vuotta.

1.1.2013 jälkeen solmitun sopimuksen maksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos säästöjen nostaminen voidaan aloittaa vasta säästäjän täytettyä lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän, joka on nyt 68 vuotta.

Varoja ei myöskään voi nostaa eläkeiässä kerralla, vaan säästetyt varat nostetaan aikanaan 10 vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluessa.

Vaikka PS-tilin sijoitusvarat ovat hyödynnettävissä vasta eläkeiässä, saattaa se olla silti varteenotettava vaihtoehto yhtenä osana sijoittajan sijoitussalkkua. Sijoittaja voi siirtää PS-tilille tietenkin vain sen osan sijoitussalkkunsa varoista, joita ei ole tarkoitus käyttää ennen eläkeikää.

PS-tileissä on eroja

Ennen PS-tilin avaamista on säästösopimukseen syytä tutustua tarkkaan. Erityisen tärkeää on selvittää kaksi asiaa: millaisiin kohteisiin PS-tililtä on mahdollista varojaan siirtää ja mitkä ovat PS-tilin kustannukset.

PS-tilien kuukausimaksut ovat yleensä melko kohtuullisia (tyypillisesti selvästi alle 1% talletuksen pääomasta vuodessa), mutta yllättäviä lisäkustannuksia saattaa kuitenkin tulla myös välillisesti.

Kaikki PS-tilejä tarjoavat pankit eivät nimittäin esimerkiksi tarjoa mahdollisuutta suoriin osakesijoituksiin tai kustannustehokkaisiin ETF:iin. PS-tilin suorien kustannusten lisäksi saattaa merkittäviäkin lisäkuluja tulla vielä rahastojen hallinnointipalkkioina, jos PS-tilin varoja siirretään rahastoihin.

PS-tiliin liittyy myös erityisehtoja, joihin kannattaa tutustua. Hyvä katsaus PS-tilien ongelmista löytyy esimerkiksi Kohti taloudellista riippumattomuutta -blogin artikkelista.

Kommentoi
Ylös
>