Makrotalous

Työttömyys ja rahan määrän lasku luovat deflaatiouhan

Rahan määrän supistuminen ja korkea työttömyys luovat euroalueen kriisimaihin uhan deflaatiosta, arvioi Handelsbanken markkinakatsauksessaan.

Deflaatio eli hintojen lasku ei ole uhka vahvassa talouskunnossa olevan Saksan kohdalla, mutta Espanjan, Portugalin ja erityisesti Kreikan kohdalla on syytä huoleen, Handelsbanken toteaa.

Inflaatio on euroalueella hidastunut alle EKP:n tavoitteleman 2 prosentin tason. Tämä saattaa Handelsbankenin mukaan luoda pelottavan kierteen: alhainen inflaatio alentaa inflaatio-odotuksia, mikä puolestaan nostaa reaalikorkoja.

Nouseva reaalikorko vaikeuttaa rahapolitiittista elvytystä ja mahdollinen deflaatio tulisi nostamaan velkaantuneiden talouksien velkojen nimellisarvoja. Velkojen nimellisarvojen nousu tekisi euroalueen kriisimaiden selviytymisen entistäkin vaikeammaksi.

Inflaation kääntyminen taloudelle vaaralliseksi deflaatioksi saattaa olla Handelsbankenin mukaan todellinen vaara euroaoalueen kriisimaissa kahdesta syystä.

Ensinnäkin talouden taantuma on nostanut Etelä-Euroopan maiden työttömyysasteet korkeaksi, mikä on laskenut palkkoja. Toiseksi, viimeisimmät tilastot osoittavat, että useassa euromaassa luotot ja rahan tarjonta supistuvat, toteaa Handelsbanken.

Historiallisesti rahan tarjonnan ja inflaation välillä on ollut selkeä yhteys. Kun rahan tarjonta on kasvanut, on inflaatiokin noussut. Aleneva rahan tarjonta puolestaan laskee inflaatiopaineita, ja saattaa johtaa yhdessä korkean työttömyyden kanssa jopa deflaatioon.

Pankkisektorin ongelmista aiheutunut luottojen romahdus on esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa vienyt kulutuksen ja investoinnit jyrkkään laskuun – ja tämä näkyy alenevassa rahan tarjonnassa.

Työttömyys ja rahan määrän hidastuminen on johtanut siihen, että aiemmat pelot inflaatiosta ovatkin kääntyneet deflaatiopeloiksi.

”Kun ei ole töitä eikä rahaa, ei ole inflaatiotakaan”, Handelsbanken toteaa.

Kommentoi
Ylös
>