Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö: Paras tuottopotentiaali Euroopassa ja USA:ssa

Alkuvuoden osakemarkkinoiden kurssilasku on varainhoitoyhtiö Eliten mukaan vain väliaikainen korjausliike kehittyneillä markkinoilla. Tulosnäkymät suosivat lyhyellä aikavälillä edelleen Euroopan ja USA:n osakkeita.

Tammikuussa alkanut kehittyvien markkinoiden korjausliike on levinnyt myös kehittyneiden markkinoiden pörsseihin.

Kehittyneiden markkinoiden korjausliike oli kuitenkin kehittyvien markkinoiden korjausta pienempi. Lisäksi osakkeiden markkina-arvot ovat jo toipuneet helmikuun aikana.

Elite arvioi helmikuun markkinakatsauksessaan, että kehittyneiden markkinoiden kurssinotkahdus on ollut normaali korjausliike, ei pysyvä markkinoiden suunnanmuutos.

Alkuvuoden tapahtumat eivät Eliten mukaan anna aihetta muuttaa osakemarkkinoiden keskinäisiä painotuksia.

Paras tuottopotentiaali on lyhyellä tähtäimellä edelleen Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Elite arvioi.

Vaikka kehittyvillä markkinoilla osakkeiden arvostustasot ovat laskeneet Eliten mukaan houkuttelevalle tasolle, eivät osakemarkkinat ole vielä tarpeeksi rauhoittuneet. Kehittyvien markkinoiden osakepainon lisäyksen aika ei ole siksi vielä ajankohtaista.

Käynnissä oleva tuloskausi on mennyt Eliten mukaan odotusten mukaan.

Yhdysvalloissa noin 75 prosenttia yhtiöistä on raportoinut analyytikoiden odotuksia parempia tuloksia. Tämä tukee varainhoitoyhtiön mukaan positiivista näkemystä jenkkimarkkinoista.

Euroopassa vastaavasti noin puolet pörssiyhtiöistä on raportoinut analyytikoiden odotuksia parempia tuloksia, eli tuloskehitys ei vanhalla mantereella ole ollut yhtä suotuisaa kuin USA:ssa.

Eurooppalaisosakkeiden tulokset ovat edelleen finanssikriisiä edeltävällä tasolla, Elite toteaa. Eurooppalaisosakkeiden kurssinousu on siten perustunut tulosodotusten nousuun, ei todellisiin tulosparannuksiin.

Kommentoi
Ylös
>