Rahastotietoa

Yhdistelmärahastot sijoittajien suosiossa alkuvuodesta

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuun aikana, kertoo Finanssialan Keskusliitto. 

Rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin laski 593 miljoonaa euroa epäsuotuisan markkinakehityksen vuoksi. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 74,5 miljardia euroa.

Tammikuussa eniten uutta pääomaa keräsivät yhdistelmärahastot, jotka tuli nettomerkintöjä yhteensä 228 miljoonaa euroa. Sen sijaan korkorahastoista pääomia lunastettiin siten, että lyhyen koron rahastoista 160 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 133 miljoonaa euroa.

Kehittyvät markkinat eivät olleet alkuvuodesta sijoittajien suosiossa. Kehittyviin markkinoihin sijoittavista osakerahastoista lunastettiin tammikuussa 183 miljoonaa euroa ja rahastojen arvot laskivat yhteensä 296 miljoonaa euroa.

Kehittyvien markkinoiden suosiota on vähentänyt Yhdysvaltojen keskuspankin toimet.

”Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti myös jo toisesta määrällisen elvytyksen asteittaisesta vähentämisestä, minkä vuoksi kehittyvien markkinoiden valuutat heikkenivät voimakkaasti suhteessa dollariin pääomavirtojen käännyttyä kiristyneen likviditeetin vuoksi.”, Finanssialan keskusliitto toteaa.

Osakemarkkinoiden kasvaneen epävarmuuden vuoksi sijoittajat siirsivät sijoituksiaan turvasatamina pidettyihin kohteisiin, kuten USA:n ja Saksan valtion lainoihin. Tämän vuoksi pitkät korot kääntyivät laskuun ja rahastojen arvo kasvoi tammikuussa yhteensä 229 miljoonalla eurolla.

Kommentoi
Ylös
>