Osakeanalyysit

Inderes: Fortumin korkea osinkotuotto houkuttelee

Fortum on kohonneesta arvostustasosta huolimatta edelleen mielenkiintoinen sijoituskohde, arvioi analyysitalo Inderes.

Yhtiön liiketoiminnan näkymät ovat melko haastavat, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa. Taloustilanne rajoittaa sähkön kysyntää ja hintoja Pohjoismaissa, kun taas Venäjällä yhtiötä häiritsevät ruplan devalvoituminen ja Ukrainan tilanteen takia pinnalle nousseet poliittiset riskit.

Silti analyysitalo pitää Fortumin ”lisää”-suosituksen. Inderesin laskema osakkeen tavoitehinta 17 euroa on yli Fortumin tämän hetken kurssitason.

Inderesin näkemyksen mukaan Fortum tarjoaa lähivuosina vakaata ja hyvää osinkotuottoa.

Lisäksi Ruotsin ja Norjan sähköverkkojen myynti tekee osakkeesta edelleen mielenkiintoisen ostokohteen. Inderes arvioi että verkot olisivat yhteensä noin 6,5 miljardin euron arvoisia.

Fortum käyttää rahat velan lyhentämiseen, maltillisiin lisäosinkoihin ja investointeihin, Inderes arvioi. Investoinnit yhdessä Pohjoismaiden ja Venäjän sähköliiketoimintojen näkymien lisäksi ovat erittäin tärkeitä yhtiön pidemmän aikavälin tarinan kannalta.

Tulospohjaisesti Fortumin arvostustaso ei analyysitalon mielestä ole enää erityisen houkutteleva, mutta lähivuosien osalta 6,9 %:iin kohoava osinkotuotto tekee osakkeesta kuitenkin defensiivisen Ruotsin ja Norjan sähköverkkojen myynnin lähestyessä.

Lyhyellä aikavälillä Fortumin näkymät ovat kuitenkin haastavat.

”Sähkön kysyntää Pohjoismaissa rajoittaa teollisuuden alakulo, mikä vaikuttaa yhdessä lämpimän sään kanssa sähkön hintatasoon”, Inderes toteaa.

Ukrainan kriisillä ei Inderesin mukaan ole ollut toistaiseksi suoria vaikutuksia Fortumiin, mutta epäsuorasti ruplan raju heikentyminen painaa toki tulosta. ”Fortumin tulot ja kulut ovat Venäjällä ruplissa, joten kannattavuuteen valuutan devalvoituminen ei vaikuta. Liikevaihtoa ja -tulosta se kuitenkin laskee”, Inderes toteaa.

Kommentoi
Ylös
>