Markkinakommentit

Kannattaako nyt sijoittaa Venäjälle?

LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Heikki Urpelainen pohtii, kannattako sijoittajan nyt hyödyntää Ukraina-kriisin kurssilasku.

Ukrainan kriisi laski jo ennestään arvostustasoltaan edullisten venäläisosakkeiden kursseja.

”Usein kriisit luovat pelkojen tai likviditeetin kautta ylilyöntejä, jotka ovat hyviä ostotilaisuuksia rohkeille ja pitkäjänteisille sijoittajille”, Urpelainen toteaa blogikirjoituksessaan.

Venäjän osakemarkkinat ovat laskeneet noin kymmenen prosenttia ja rupla on heikentynyt saman verran vuoden alusta, salkunhoitaja huomauttaa. Lisäksi Venäjän osakemarkkinat olivat jo lähtökohtaisesti halvalla tasolla.

Toisaalta Urpelainen muistuttaa, etteivät pelot ja osakekurssien lasku eivät vielä tee Venäjästä aiempaa houkuttelevaa sijoituskohdetta.

”Toiminta Ukrainassa on jatkoa venäläiselle politiikalle, jossa lyhytjänteinen vallan ja rahan tavoittelu jyrää pitkäjänteiset talouden ja yrityselämän rakenteita uudistavat toimet.”

Venäjän sijoitusympäristö ei ole Urpelaisen mukaan parantunut WTO-jäsenyydestä huolimatta, vaan todelliset muutokset ovat jääneet tekemättä.

Lisäksi sijoittajien riskinottohalu oli alhaalla jo ennen kriisiä, mikä on näkynyt Venäjän kaltaisten kehittyvien markkinoiden epäsuosiona.

”Kun vielä öljyn ja metallien hinnatkin makaavat paikallaan, ei nopealle ponnahdukselle takaisin ehkä löydy nostetta”, Urpelainen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>