Indikaattorit

Korkojen nousu näköpiirissä – mitä siitä seuraa?

Asiantuntijat odottavat korkotason lähtevän nousuun Yhdysvalloissa. BlackRockin päästrategi näkee tässä kehityksessä merkittäviä seurauksia sijoittajien kannalta.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti viikko sitten vähentävänsä velkakirjojen osto-ohjelmaa 55 miljardiin dollariin.

Kuukausittaisten laina-ostojen supistaminen ei tullut markkinoille yllätyksenä. Keskuspankki on supistanut osto-ohjelmaansa jo aiemmin, ja se on viestittänyt jatkavansa tuota linjaa.

Sen sijaan keskuspankin viesti mahdollisesta ohjauskoron nostosta tuli markkinoille yllätyksenä.

Useimmat Fedin avomarkkinakomitean johtajat arvioivat, että koronnostot alkavat ensi vuonna ja että korko on ainakin yhdessä prosentissa vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 päättyessä korko olisi 2,25 prosentissa, enemmistö Fed-johtajista ennustaa.

Myös Yhdysvaltojen odotuksia kovempi talouden elpyminen luo paineita korkojen aiempia odotuksia nopeammalle nousulle, sanoo BlackRockin päästrategi Russ Koesterich.

Mitä mahdollinen korkojen nousu sitten tarkoittaa sijoittajien kannalta?

Koesterich luettelee kolme kohoavista koroista seuraavaa ilmiötä.

1. Dollarin vahvistuminen. Koesterichin mukaan Yhdysvaltojen korkojen nousu tulee vahvistamaan dollaria. Tämä tapahtuu siksi, että Japani joutuu jatkamaan edelleen erittäin kevyttä rahapolitiikkaa ja pitämään ohjauskorkonsa alhaalla. Myös euroalueella on paineita pitää rahapolitiikka keveänä ja ohjauskorko alhaalla.

2. Kasvava volatiliteetti lyhyissä ja keskipitkissä velkakirjoissa. Lyhyen maturiteetin velkakirjat ovat kaikkein herkimpiä ohjauskoron muutoksille. Tulevina kuukausina lyhyemmän maturiteetin velkakirjojen arvot tulevat siksi heilumaan aiempaa enemmän, Koesterich ennustaa.

3. Kullan hinnan lasku. Tilanteessa jossa dollari tulee vahvemmaksi ja reaalikorko nousee, kullan hintaan tulee kohdistumaan laskupaineita.

Kommentoi
Ylös
>