Sijoitusstrategiat

Missä yhtiöissä paras tulosmomentti?

Yhtiöt joiden tuloskehitys ja tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset, ovat kiinnostavia sijoituskohteita, kertoo Sijoittaja.fi-sivusto. Analyytikoiden odotuksillakin on väliä.

Sijoittaja.fi-sivuston suomalaisten osakkeiden valintatyökalulla voi etsiä yhtiöitä, joilla on hyvä tulosmomentti ja analyytikoiden odotukset ovat houkuttelevalla tasolla. Laskemme tulosmomentin seuraamalla yhtiön operatiivisen kannattavuuden trendiä. Mikäli trendi on nouseva, saa yhtiö hyvät pisteet. Trendiä seuraamme katsomalla puolitoista vuotta taaksepäin. Kannattavuuden myönteinen kehitys kertoo positiivisesta kysyntäkehityksestä tai onnistuneista kululeikkauksista. Molempien tekijöiden voidaan olettaa vaikuttavan myönteisesti myös tulevaan kannattavuuskehitykseen.Analyytikoiden odotuksissa huomioimme EPS:n ennustemuutoksen ja osta-/myy-suositusten tason. Mikäli EPS-ennusteita on lähihistoriassa nostettu, nostaa se yhtiöiden pisteitä. Tämä kertoo siitä, että yhtiön näkymät kuluvalle vuodelle ovat parantuneet aiemmasta.Analyytikoiden osta-/myy-suosituksissa katsomme niiden keskiarvoa. Olemme käytännössä ja tutkimuksista havainneet, että analyytikoiden konsensussuositus muuttuu hieman jälkijunassa. Houkuttelevimpia yhtiöitä ovat ne, joissa konsensussuosituksen muutostrendi on positiivinen, mutta koko analyytikkojoukko ei vielä suosittele osakkeen ostoa.Käytännössä parhaiten yhtiöstä perillä olevat analyytikot nostavat suosituksia ensimmäisenä ja muu analyytikkojoukko seuraa perässä. Sijoittajan kannalta houkuttelevia osakkeita eivät ole ne, joita kaikki analyytikot suosittelevat ostamaan. Tällöin markkinoiden odotukset yhtiön suhteen ovat katossa ja niiden ylittäminen on vaikeaa. Yhtiö on yleensä tällöin suhdannehuipussaan. Liikevaihdon kasvuluvut ovat maksimissa ja kannattavuudessa ei juuri ole parantamiseen varaa. Lisäksi yhtiön johtokin uskoo yhtiön olevan voittamaton. Valitettavasti huipulta ei ole kuin yksi suunta.

Parhaita sijoituskohteita eivät myöskään ole yhtiöt, joiden ostamista kukaan ei suosittele. Yhtiö on yleensä tällöin suurissa vaikeuksissa ja todisteita käänteestä ei ole näkyvissä. Toki tällaisista yhtiöistä voi saada parhaita tuottoja, jos yhtiö pystyy liiketoimintansa kääntämään. Turvallisempaa on kuitenkin sijoittaa yhtiöön vasta sitten, kun käänteestä on tuloksia. Pörssiyhtiökin voi mennä konkurssiin, jolloin osakkeenomistaja menettää kaiken. Viimeisimpänä esimerkkinä Tiimari.

Yhteenvetona tulosmomentti ja odotukset pitää sisällään:

  • Nouseva kannattavuustrendi
  • Analyytikot ovat nostaneet yhtiön EPS-ennusteita
  • Osakkeella on enemmän osta-suosituksia kuin myy-suosituksia

Katso Sijoittaja.fi-sivustolta lista kotimaisista yhtiöistä, joilla on kovin tulosmomentti odotukset tällä hetkellä.

Kommentoi
Ylös
>