Raaka-aineet

Miten energiamarkkinoiden muutos vaikuttaa tulevaisuuteen?

Varainhoitoyhtiö Standard Life Investments uskoo, että energiamarkkinoiden viime vuosien muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi maailmantalouden kehitykseen.

Alueelliset energiamarkkinat ovat edelleen kansainvälisiä tärkeämpiä, joten paras mahdollinen energiantuotantovälineiden yhdistelmä vaihtelee maittain.

Uusimmassa Global Perspective -raportissa tarkastellaan energiahuoltoon ja energian kysyntään maailmanlaajuisesti liittyviä kysymyksiä sekä sitä, millaisia vaikutuksia niillä voi olla tulevaisuuteen. Näitä kysymyksiä ovat energian kansainvälinen hinnoittelu, liuskekaasun taloudelliset vaikutukset ja merkitys teollisuudelle Yhdysvalloissa sekä uusiutuvan energian kisan kehkeytyminen.

Raportin tärkeimpiä havaintoja:

  • Yhdysvallat on nyt kaasun osalta omavarainen, mutta tuo maahan edelleen öljyä. Optimististen ennusteiden mukaan maa olisi omavarainen myös öljyn osalta niin aikaisin kuin vuonna 2020. Tämä muuttaisi markkinat täysin.
  • Energiatehokkuus heikkenee, mikä merkitsee vastatuulta maailmantaloudelle.
  • Liuskekaasun ja tiheän öljyn “vallankumouksen” vaikutukset ovat vähäisempiä kuin yleisesti väitetään.
  • Uusiutuvan energian tekniikoiden edistyminen alkaa näkyä markkinoilla, mutta tuotetun energian määrä on vielä rajallinen.
  • Ukrainan tapahtumat ovat lisänneet Venäjän kaasutoimituksiin liittyviä energiavarmuushuolia. Noin viidennes Euroopan kaasusta tulee Venäjältä ja kulkee Ukrainan kautta.
  • EU:ssa nesteytettävän maakaasun varannot ovat huvenneet viimeisen 10 vuoden aikana, kun tuotantomäärät ovat ylittäneet löydetyt uudet varannot.
  • Energian kulutuksen ennustetaan kasvavan nopeasti kehittymättömillä alueilla, kuten Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa on hyviä mahdollisuuksia lisätä energian tuotantoa.

”Energia-ala on muutoksessa. Perinteisiä, joskin yhä kalliimpia syvänmeren öljykenttien kehitetään esimerkiksi Brasiliassa, mutta liuskekaasuvallankumous ja uusiutuvan energian edistyminen alkavat myös muuttaa maisemaa”, sanoo Standard Life Investmentsin temaattinen strategi Frances Hudson.

“Tuleeko liuskekaasusta globaali ilmiö ja milloin se tapahtuisi ‒ tästä on epäilyksiä, vaikka viime aikoina otsikot ovat väittäneet liuskekaasun johtavan teollisuuden renessanssiin Pohjois-Amerikassa. Arviot taloudellisista vaikutuksista viittaavat siihen, että Yhdysvalloissa vaikutukset ovat tähän mennessä olleet vähäisiä kansallisella ja paikallisella tasolla.”

”Analyysimme mukaan kaikissa energiamuodoissa hiilivedyistä uusiutuviin paikalliset markkinat pysyvät kansainvälisiä tai globaaleja markkinoita tärkeämpinä, joten paras energialähteiden valikoima vaihtelee huomattavasti maittain.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös