Sijoittajan verotus

Näin hallitus rokottaa sijoittajia

sopeutustoimet sijoittajatHallitus sopeutustoimet kohdistuvat monella tavalla sijoittajiin. Kovimmin toimenpiteet iskevät suuria pääomatuloja saaviin sijoittajiin sekä asuntosijoittajiin.

Sopeutustoimien verotukseen kohdistuvat toimet koostuvat pääasiassa valmisteverojen korotuksista sekä ansio- ja pääomatuloverotukseen tehtävistä verotuksen oikeudenmukaisuutta korostavista toimenpiteistä.

Monet sopeutustoimet kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti sijoittajiin. Tässä lista sijoittajiin kohdistuvista toimista:

Asuntolainojen verovähennysoikeus

Hallitus pienentää asuntolainan korkovähennysoikeutta koko kehysjaksolla edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain. Siten asuntolainojen koroista enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista vuonna 2018. Lisäksi työmatkakulujen vähennysoikeutta kavennettaisiin siten, että työmatkakustannusten omavastuuosuutta kasvatetaan 750 euroon.

Pääomaverotus

Pääomatuloverotukseen tehtävillä muutoksilla hallitus lisää veron tuottoa 28 miljoonalla eurolla ja samalla kaventaa tuloeroja. Pääomatulojen verotusta kiristyy siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 33 prosenttiin.

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotusta hallitus kiristää korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutettaisiin pysyväksi vuodesta 2016 alkaen.

Ansiotuloverotus

Ansiotuloverotuksen muutokset eivät kohdistu suoraan sijoittamiseen. Välillisesti toimenpiteellä on vaikutuksia siitä riippuen, saako sijoittaja ansiotuloja, ja kuinka suuria ansiotulot ovat.

Vuonna 2015 hallitus kiristää ansiotuloverotusta jättämällä ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset tekemättä. Tämä lisää verotuottoja noin 155 miljoonalla eurolla. Pienituloisten verotusta kuitenkin kevennetään 100 miljoonalla eurolla perus- ja työtulovähennystä korottamalla.

Progressiivisen tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan raja alennetaan 90 000 euroon ja tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka. Toimenpiteillä hallitus kaventaa tuloeroja.

Kommentoi
Ylös
>