Sijoitusideat

Varainhoitoyhtiö: Outokumpu-osakkeissa 60 prosentin nousupotentiaali

Lähde: Outokumpu Oyj.

Lähde: Outokumpu Oyj.

Teräsyhtiö Outokumpu on käännepisteessä. Yhtiön ja koko toimialan pahimmat ongelmat alkavat olla takanapäin, arvio VISIO varainhoitoyhtiö.

Outokumpu on ollut jo usean vuoden ajan tappiollinen. Vision mukaan heikko kysyntä, terästuotannon ylikapasiteetti, Euroopan kilpailuviranomaisten hitaus Inoxum-kauppaan liittyen sekä nikkelin hinnan raju lasku ovat rasittaneet yhtiötä.

Sektorin negatiivinen uutisvirta on ruokkinut Outokummun myyntipainetta ja osake on ollut lyhyeksi myyjien suosikki tappioiden ja velan kasvaessa, Visio toteaa.

Varainhoitoyhtiö uskoo Outokummun kuitenkin osakekurssin saavuttaneen kuitenkin jo pohjakosketuksen.

”Uskomme kuitenkin Outokummun tuloksen ja kurssin vihdoin kääntyvän. Joulukuussa ThyssenKrupp halusi ostaa Outokummulta italialaisen Ternin ja tästä syystä heidän oli myytävä omistamansa Outokummun osakkeet. Tämä tarjosi meille hyvän ostomahdollisuuden.”, Visio kertoo.

Vision mukaan Outokummun toimet kustannushyötyjen saavuttamiseksi sekä ylikapasiteetin vähentämiseksi ovat iso askel oikeaan suuntaan.

Osakekurssia tukee kuitenkin vieläkin merkittävämpi tekijä – nimittäin nikkelin hinta.

Nikkelin hinta on tärkeä tulosajuri ruostumattoman teräksen hinnalle ja kysynnälle. Raaka-aineen tulevien vuosien näkymät ovat Vision mukaan parantuneet.

Myös Outokummulle tärkeiden markkinoiden piristyminen ja tulevat synergiahyödyt Ixonum-kaupasta tuovat nostetta teräsyhtiön osakkeelle.

Lähivuosina tuloskehitykseen vaikuttavat positiivisesti myös Calvertin tuotantolaitoksen käyttöönotto Yhdysvalloissa, EMEA-toimintojen uudelleenjärjestely, säästöohjelman loppuunsaattaminen sekä kasvavan ferrokromituotannon käyttöönotto vuonna 2015.

Outokummun rahoitusasemakin on parantumassa merkintäoikeusannin ja vähenevien investointitarpeiden vuoksi. Yhtiö pystyy myös hyödyntämään verotuksessaan aiempien vuosien tappioitaan.

Taseperusteista P/B-arvostustasoa hyödyntäen Visio näkee Outokummun osakkeessa merkittävää kasvupotentiaalia.

”Viimeisen kymmenen vuoden ajan P/B-luku on vaihdellut välillä 0,2–2,3 keskiarvon ollessa 0,9x. Odotamme, että Outokummun päästessä EBIT-tasolla nollatulokseen ja tulosnäkymien pysyessä nousevina osakkeen P/B arvostus voisi olla  0,8x. Tämä tarkoittaisi noin 60 % kurssinousua”, Visio toteaa.

Kommentoi
Ylös
>