Osakeanalyysit

Rakennussektorilla tulossa vaikea tuloskausi

Analyysitalo Inderes on laskenut Helsingin pörssin rakennussektorin yhtiöiden ennusteita lähes kautta linjan Q4-raporttien jälkeen. Konerakentajien tilanne on hieman muita pörssin rakennusyhtiöitä parempi.

Rakennussektorin tuloskausi oli Inderesin mukaan kokonaisuutena katsoen heikko ja yhtiöiden tulokset jäivät lähes kautta linjan alle ennusteiden.

Ainut valopilkku sektorilta oli konevuokraaja Cramo, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa. Cramo onnistui tehostamistoimenpiteiden ansiosta nostamaan markkinaosuutta ja kannattavuutta läpi vuoden.

Rakennussektorin kehityksen taustalla oli loppuvuodeksi odotetun lievän markkinoiden elpymisen jääminen heikoksi sekä useiden yhtiöiden kohdalla nähdyt yllätykselliset operatiiviset haasteet, Inderes toteaa.

Useiden yhtiöiden ilmoittamat kustannussäästöt eivät lähiajan markkinanäkymiä pelasta. Myös Ukrainan kriisin myötä heikentyvä Venäjän talous tuo rakennussektorin näkymille uutta painolastia. Inderesin mukaan Suomessa rakennusmarkkinoiden kehitys oli loppuvuonna heikkoa, eivätkä kuluvan vuoden näkymät näytä raporttien perusteella juurikaan paremmalta.

Pörssin konevuokrausyritysten, eli Cramon ja Ramirentin tilanne on hiukan muun rakennussektorin tilannetta valoisampi.

Konevuokraajien puolella kone- ja laitevuokrausjärjestö ERA nimittäin odottaa konevuokrausmarkkinan yltävän lähes koko Euroopan osalta hieman yleistä rakennusmarkkinaa suurempiin kasvulukemiin. ”Tämän tulisi helpottaa varsinkin Cramon ja Ramirentin viime vuonna tietyillä markkinoilla kohtaamaa ylikapasiteetista johtuvaa kireää hintakilpailua”, Inderes toteaa.

Inderes laski pörssin rakennussektorin yhtiöidemme ennusteita lähes kautta linjan Q4-raporttien jälkeen. Analyysitalo odottaa silti toimialalta tuloskasvua.

”Odotamme YIT:tä lukuun ottamatta kaikkien yhtiöiden parantavan kuluvana vuonna liikevoittoa viime vuodesta. Tämä selittyy pääosin säästöohjelmien etenemisellä ja joidenkin markkinoiden varovaisella elpymisellä”, Inderes toteaa.

Suurimmat ennusteriskit rakennussektorilla liittyvät Inderesin mukaan Venäjän ruplan heikentymisen vaikutuksiin ja euroalueen talouskasvun odotettua hitaampaan kehitykseen.

Kommentoi
Ylös
>