luokittelematon

Suomi on euroalueen alisuoriutuja

Suomesta on tullut euroalueen talouskehityksen alisuoriutuja. Handelsbanken näkee tähän useita syitä.

Suomen BKT volyymi supistui vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä, vaikka euroalueella BKT kasvoi, toteaa Handelsbanken markkinakatsauksessaan. Syyt Suomen alisuoriutumiseen ovat sekä suhdanteista johtuvia että rakenteellisia.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen BKT:n määrä putosi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,6prosenttia vuoden takaisesta tasosta. Koko vuonna  BKT supistui 1,4 prosenttia.

Suomen talous kehittyy nyt selvästi eri suuntaan kuin muissa pohjoismaissa ja euroalueella.

”Suomi koki siis jo toisen perättäisen vuoden, jollointalous supistui. Ja mikä ikävämpää, talous eikääntynyt kasvuun vuoden loppupuoliskolla, vaikkaeuroalueen kasvu käynnistyi ja maailmantaloudenkysyntä elpyi”, Handelsbanken toteaa.

Handelsbankenin mukaan Suomessa on useita suhdanteisiin ja rakenteisiin liittyviä syitä, joiden vuoksi teollisuustuotannon ja viennin elpyminen on jäänyt riittämättömäksi nostamaan kansantaloutta kestävälle kasvu-uralle.

Handelsbanken luettelee seuraavia syitä:

  • Paperiteollisuuden kysynnän hiipuminen jatkuu, minkä vuoksi myös paperiteollisuudelle tuotantovälineitä valmistaneen konepajateollisuudenkysyntä Suomessa on heikkoa.
  • Heikko maailmanlaajuinen kysyntä sellaisillekonepajateollisuuden yritysten valmistamilleinvestointihyödykkeille, joita Suomi valmistaa.
  • Kehittyvien talouksienkasvuvaikeudet ja valuuttojen heikentyminen ovatmyös osaltaan vaikeuttaneet konepajateollisuuden vientiä.
Kommentoi
Ylös
>