Makrotalous

EKP valmis tarvittaessa elvytystoimiin arvopaperiostoilla

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi antoi viime viikolla viitteitä mahdollisesta määrällisen elvytyksen eli arvopaperiostojen aloittamisesta.

Draghi totesi puheessaan, että jos inflaationäkymät heikkenevät entisestään, EKP käynnistäisi uusia elvytystoimia. Draghin mukaan inflaation hidastuminen voisi saada keskuspankin ryhtymään arvopaperiostoihin.

Arvopaperiostot ovat olleet juuri niitä elvytystoimia, joilla Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on elvyttänyt Yhdysvaltojen taloutta.

Arvopaperiostojen aloittaminen voisi Draghin mukaan olla mahdollista, jos keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset laskisivat.

EKP:n johto on yksimielisesti sitoutunut estämään pitkään jatkuvan liian alhaisen inflaation, Draghi totesi.

Euroalueen inflaatio on hidastunut 0,5 prosenttiin, mikä on selvästi alle EKP:n tavoitetason eli vajaan 2 prosentin.

Erityisen mielenkiintoista Draghin puheessa oli toteamus euron valuuttakurssista. Valuuttakurssi on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi hintavakauden analyysissä. Euron vahvistuminen, muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voi aiheuttaa elvytysreaktion EKP:ssä.

Euro on kuitenkin pysynyt itsepintaisesti yli 1,38 dollarissa EKP:n johdon elvytystä signaloivista kommenteista huolimatta. Analyysitalo Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa, että tämä on selvä merkki markkinoilta: puheet eivät enää riitä valuuttakurssin painamiseksi, vaan seuraavaksi on siirryttävä tekoihin.

Kommentoi
Ylös
>