Yritysuutiset

Hammaslääkäriketju Oral halutaan pois pörssistä

Pörssin näivettyminen jatkuu. Oralin osakkeista on tehnyt julkisen ostotarjouksen pääomasijoittaja CapManin omistamien rahastojen määräysvallassa oleva Renideo Group ja sen omistama Renideo Holding.

Renideo tarjoaa osakkeista 6,40 euroa kappaleelta. Tarjottu ostopreemio ei ole suuri, sillä Oralin osakekurssi on liikkunut viime kuukaudet vajaassa 6 eurossa.

Tarjoushinta on noin 18,5 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5,40 euroa NASDAQ OMX Helsingissä viimeisten kuuden kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista.

Renideo Group Oy:n omistajia ovat CapMan Buyout X -rahastot, joiden omistusosuus on 60 prosenttia, sekä Atine Group AB ja Nirali Holding Oy (rekisteröinti vireillä), joiden omistusosuus on 40 prosenttia. Atine Group AB on on Atine Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja Nirali Holding Oy on Juha Korhosen määräysvallassa oleva yhtiö.

Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat Atine Group Oy ja Juha Korhonen, jotka omistavat 45,47 prosenttia Oralin osakkeista ja äänistä, ovat antaneet peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen ostotarjouksen hyväksymisestä.

Lisäksi osakkeenomistajat (mukaan lukien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), jotka yhdessä edustavat 11,24 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat vahvistaneet tukevansa ostotarjousta elleivät saa osakkeistaan korkeampaa tarjousta.

Kommentoi
Ylös
>