Osakeanalyysit

Inderes alentaa Caverionin suositusta ja tavoitehintaa

Analyysitalo Inderesin mukaan Caverionin ensimmäisen kvartaalin tulos alitti selvästi odotukset.

Caverionin jyrkkä tulosalitus selittyy Inderesin mukaan erityisesti Norjan projektiliiketoiminnan  edelleen jatkuneilla kannattavuusongelmilla.

”Yhtiön heikko kannattavuus selittyy enemmän yhtiön sisäisillä ongelmilla kuin markkinatilanteella. Uuden toimitusjohtajan (1.4. alkaen Fredrick Strand) mukaan Caverionin toimintojen uudelleenjärjestely on edelleen osittain kesken eikä toivottuja tuloksia ole vielä saavutettu. Hän kuitenkin korosti seisovansa tulosohjeistuksen takana”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Yhtiön kertaluontoisista eristä putsattu käyttökatemarginaali oli Q1:lla 2,1 %, mikä jäi vain kolmasosaan yhtiön pitkän aikavälin tavoitteesta ja selvästi pääkilpailijoiden kannattavuustasojen alle, Inderes toteaa.

Heikosta ensimmäisen kvartaalin tuloksesta huolimatta Caverion säilytti nykyisen ohjeistuksensa, jonka mukaan liikevaihto säilyy viime vuoden tasolla ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi 90-110 MEUR:oon.

Caverionin ohjeistus on kuitenkin haastava. Inderesin mukaan alalaitaan yltämiseksi yhtiön pitää saavuttaa keskimäärin 25,6 MEUR:n käyttökate per kvartaali, mikä vastaa 3,9 %:n käyttökatemarginaalia.

Caverion saattaa vielä joutua jopa antamaan tulosvaroituksen: ”Yhtiö on yltänyt tälle kannattavuustasolle kahdella kvartaalilla viimeisen kahden vuoden aikana, joten pidämme tulosvaroitusriskiä loppuvuonna melko korkeana.”

Myös yhtiön osakkeen arvostustaso on Inderesin mukaan haastava.

”Ennusteidemme mukaiset Caverionin P/E-luvut ilman kertaeriä vuosille 2014 ja 2015 ovat noin 23x ja 15x. Vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 12x ja 9x, Ennustamme Caverionin tarjoavan kohtuullista noin 3,5 %:n osinkotuottoa ensi keväänä. Pidämme osakkeen arvostustasoa haastavana, emmekä näe tuloskertoimissa tällä hetkellä nousuvaraa yhtiön heikon kannattavuuskehityksen, markkinatilanteen korkean epävarmuuden ja kohonneen tulosvaroitusriskin myötä.”

Inderes alentaa Caverionin tavoitehinnan 8,0 euroon (aik. 8,60 euroa) ja suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää).

Kommentoi
Ylös
>