Markkinakommentit

Näiden markkinoiden osakkeet alipainoon

SuomiFIM:n päästrategi Vesa Engdahl uskoo Ukrainan riskeistä huolimatta Euroopan osakemarkkinoihin. Yhtä Euroopan reuna-aluetta tulee kuitenkin nyt alipainottaa.

Engdahl arvioi FIM:n markkinakatsauksessaan, että euroalueen kaksi vuotta jatkunut taantuma on vähitellen väistymässä ja talous on vihdoin ponnistamassa kasvuun. Kasvu tulee olemaan kuitenkin hidasta.

Rahapoliitikkakin pysyy vielä toistaiseksi keveänä

”Euroopan keskuspankin voidaan odottaa ryhtyvän normalisoimaan rahapolitiikkaansa vasta, kun euroalueen toipuminen on vahvasti käynnissä ja USA:n keskuspankki on ajanut alas määrällisen elvytyksensä ja ryhtynyt nostamaan ohjauskorkoaan”, Engdahl arvioi.

Päinvastoin, euroalueen heikko talouskehitys ja inflaation nopea hidastuminen ovat viemässä EKP:a kohti aktiivisia toimenpiteitä.

Euroalueen osakemarkkinoille tämä tietää hyvää. ”Tämä yhdistettynä lyhyen koron ja ydinmaiden valtiolainojen heikkoon tuottopotentiaaliin on houkuttelemassa varoja riskisiin sijoituskohteisiin ja tukemassa riskisten omaisuusluokkien hintoja”, Eghdahl kertoo.

USA:n lisäksi euroalueen osakkeet ovat FIM.n mukaan edelleen hyviä sijoituskohteita.

Myös kehittyvien maiden reunamarkkinat ovat Engdahlin mukaan tällä hetkellä mielenkiintoisia markkinoita.

”Nähdyt rahavirrat ovat olleet omiaan tukemaan pienten reunamarkkinoiden osakekursseja samalla, kun ne ovat vieneet puhtia perinteisten suurten kehittyvien markkinoiden osakkeilta”, Engdahl toteaa. FIM suosii jatkossakin pieniä reunamarkkinoita, kuten Lähi-itää, Aasian pieniä kasvutalouksia, tiettyjä Afrikan maita ja Etelä-Amerikan pienempiä maita.

Yksi reunamarkkina ei kuitenkaan ole nyt FIM:n suosiossa.

Engdahl toteaa, että Suomi ja muut pohjoismaat ovat nyt allokaatiossa alipainossa. Suomen riippakivenä on Ukrainan kriisi ja Venäjä.

”Meidän osalta ongelmallista on, että kärjistyessään Ukrainan kriisi voi hyydyttää orastavan suhdannekäänteen Suomessa ja koko euroalueella”, Engdahl toteaa.

Päästrategin mukaan negatiiviset vaikutukset Euroopan reaalitalouteen tulevat lähinnä neljää reittiä: 1) finanssimarkkinat voivat kriisiytyä, 2) ruplan heikkeneminen laskee Venäjän tuontikysyntää, 3) mahdolliset kauppapakotteet ja muut sanktiot vaurioittavat Venäjän ja Länsi-Euroopan välistä kauppaa ja 4) Länsi-Euroopan energiahuolto voi vaarantua.

Kommentoi
Ylös
>