Rahastotietoa

Parempaa tuottoa pienemmällä riskillä – minimoi volatiliteetti

volatiliteetti osaketuototTuoton heilahtelun eli volatiliteetin minimointiin keskittyvillä sijoitusstrategioilla on kyetty saavuttamaan yleistä markkinoiden vertailukohtaa parempaa tuottoa pienemmällä riskillä.

Yksi sijoitustutkimuksen viime vuosien löydöksistä on ns. ”volatiliteettianomalia”. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuoton heilahtelun (eli hienommin volatiliteetin) minimointiin keskittyneillä sijoitusstrategioilla on kyetty saavuttamaan yleistä markkinoiden vertailukohtaa parempaa tuottoa pienemmällä riskillä.

Sijoitustutkimukselle ja tehokkaisiin markkinoihin uskoville ilmiö on ollut vaikea selittää ja selitys löytyneekin sijoittajien käyttäytymisen kautta.

Vallitseva käsitys (johon Sijoittaja.fi:ssä yhdymme) on, että strategia toimii, koska sijoittajat hyljeksivät vakaita ja usein jopa hieman tylsiä yhtiöitä ja maksavat puolestaan ylihintaa houkuttelevien tarinoiden yhtiöistä. Kukapa nyt tylsästä tykkäisi, jos on trendikkyyttä tarjolla! Sijoittajan näkökulmasta tylsä voi kuitenkin osoittautua tuottavaksi.

Heiluntaa minimoivien strategioiden suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja niitä toteuttavia ETF-rahastoja on tullut runsaasti lisää.  Sijoittaja.fi:ssä hyödynnämme volatiliteetti-ilmiötä Strategiamestari-mallisalkussamme.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty laajasti maailman osakkeisiin hajauttavan minimivolatiliteettistrategian kehitys vastaavaan yleiseen markkinaindeksiin verrattuna.

Kuten kuvaajasta havaitaan, on tuoton heiluntaa minimoiva indeksi peitonnut selvästi vastaavan markkinaindeksin pitkällä aikavälillä. Erityisesti osakemarkkinoiden laskukausina strategia on laskenut selvästi yleistä indeksiä vähemmän.

Kovimman nousun aikaan strategia ei tyypillisesti pysy yleisen indeksin perässä kuten viimeisen vuoden aikana on käynyt (sininen suhteellisen tuoton laskeva alue kuvaajassa). Pitkässä juoksussa strategia näyttää tarjonneen otsikon lupausten mukaisesti ”parempaa tuottoa pienemmällä riskillä”, siis jos vertaillaan vastaavaan markkinaindeksiin.

volatiliteetti ja sijoitustuotto

Minimivolatiliteettistrategiassa salkku muodostetaan niin, että sen heilunta saadaan laskennallisesti minimoitua eli muodostettua mahdollisimman tehokas hajautus määritellyin reunaehdoin.

Hyvänä puolena tällaisessa optimointimenetelmässä on se, ettei vaikeasti arvioitavia ja suurta epävarmuutta sisältäviä tuotto-odotuksia tarvitse edes yrittää arvata. Pelkkä yksittäisten osakkeiden heilahtelun ja niiden välisten korrelaatioiden arviointi riittää salkun optimoinnissa.

Parasta normaalille sijoittajalle on kuitenkin se, ettei hänen tarvitse hallita eikä välittää monimutkaisista riskien minimointikaavoista. Maailman johtavat indeksituottajat ja ETF-talot ylläpitävät niistä muodostettua strategiaa ja tarjoavat ne kustannustehokkaan ETF-rahaston muodossa sijoittajan ostettavaksi vaikka omalta kotisohvalta.

Ja niin kuin kaikessa sijoittamisessa, sijoittajan on hyvä muistaa, ettei historia ole tae tulevasta. Voi olla, ettei tuoton heiluntaa minimoivat strategiat enää jatkossa pärjääkään yhtä hyvin kuin aiemmin esimerkiksi sen johdosta, että ilmiö tiedostetaan yhä laajemmin.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä voit lukea tarkemman ETF-kohtaisen analyysin.  Minimivolatiliteettistrategia-ETF:

  • Historiassa markkinoita parempi tuotto alemmalla riskillä
  • Laaja ja tehokas hajautus maailman osakkeisiin
  • Soveltuu erinomaisesti osakesalkun rungoksi
  • ETF:n juoksevat kulut nettona 0,20 %
  • Sijoittaja.fi:n tehokkuuspisteet ETF:lle 78 (hyvä)

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi-palvelun sivuilla 31.3.2014.

Kommentoi
Ylös
>